Tom Paulsen i Veidekke Entreprenør (fra venstre), Stian Aarum i Peab Norge, Geir Hjerpaasen i BetonmastHæhre, Cato Hoel i Backe Entreprenør, Katrín Jóhannesdóttir i Skanska Norge, Gunnar Skeie i Kruse Smith, Håkon Fløisbonn i Skanska Norge, Per Frederik Kempf i EBA og Kenneth Nicolaisen i JM Norge utgjør EBAs BIM-utvalg.

Ønsker ny bransjenorm etter digital dugnad

Den beste BIM-kunnskapen til noen av EBAs fremste entreprenører på digitalisering er samlet til en ny og lettfattelig bransjemanual for beste digitale praksis.

1. november kommer en splitter ny BIM-manual fra Entreprenørforeningen Bygg og Anleggs eget BIM-utvalg. Utvalget består av eksperter fra noen av de største entreprenørene innenfor EBA-systemet, og samler mye av det ypperste av norske entreprenørers kompetanse på digital bygging.

– Vi sammenlignet våre interne BIM-manualer, og vi så at de nesten var helt identiske. Nå har vi én, sier leder for BIM-utvalget, Tom Paulsen i Veidekke Entreprenør.

BIM- og VDC-eksperter fra Veidekke Entreprenør, Peab Norge, BetonmastHæhre, Backe Entreprenør, Skanska Norge, Kruse Smith, JM Norge og Entreprenørforeningen har jobbet sammen for å finne frem til beste praksis for god bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) for allmenn bruk i næringen.

– Hensikten med BIM-manualen er jo å sikre god kvalitet og god gjennomføring av digitale prosjekter, summerer kategorisjef for BIM i Backe Entreprenør, Cato Hoel.

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA sier til Byggeindustrien at hun og BIM-utvalget har et håp om å etablere en ny bransjenorm med den nye manualen.

– Målet er å få et effektivt verktøy for god prosjektering slik at vi kan være så godt forberedt som mulig når vi starter å bygge, og ambisjonen vår er at dette blir en ny bransjenorm, tilgjengelig for alle, både bestillerne, de som jobber med prosjekteringen og de faglig ansvarlige innen BIM, sier Sandberg.

EBA-direktøren forteller at BIM-manualen har blitt utarbeidet i et stort dugnadsarbeid mellom medlemmene av BIM-utvalget.

– Vi tenker at dette bare er ett bidrag til felles kjøreregler i næringen. Vi må begynne med oss selv her og se på hvordan vi kan få én felles manual for entreprenørene, sier Sandberg.

Moroa starter

BIM-utvalget forteller at byggenæringen fremdeles står på startstreken i det digitale kappløpet, og at den nye BIM-manualen også fokuserer på de helt grunnleggende oppgavene som entreprenører og prosjekterende kan løse ved hjelp av digitale hjelpemidler.

– Det handler om å komme i gang slik at vi får brukt disse modellene til det helt elementære. Det er faktisk her vi er nå, og vi ønsker å gjøre manualen så enkel som mulig slik at vi kan starte med det morsomme arbeidet, sier Tom Paulsen.

Den felles manualen definerer en rekke grunnleggende forutsetninger for vellykket digital prosjektering av et bygge- eller anleggsprosjekt. Her skisseres nødvendig kompetanse, de ulike rollene og hva slags prosjektoppsett som bør være på plass. En rekke modelleringsprinsipper defineres, før manualen også anbefaler bruk av modellmodenhetsindeks (MMI) og Virtual Design and Construction (VDC) som en del av det digitale arbeidet. Hele manualen, inkludert forside og innholdsfortegnelse, er 16 sider lang.

– Målet er å ha så lite tekst som mulig. Vi har spurt oss om hvor lite kan vi si for å skape verdi i prosjektene, sier utviklingsleder for VDC i Kruse Smith, Gunnar Skeie.

Beste praksis

BIM-utvalget understreker at nøkkelen til å oppnå gode resultater med BIM ligger i god struktur på prosjektet, og ikke nødvendigvis i selve BIM’en. Manualen skal danne et felles grunnlag for dette, slik at både store og små entreprenører kan dra nytte av de samme erfaringene, og rådgiverne kan også forholde seg til de samme kravene fra en samlet næring.

– Vi gjør gjerne de samme tingene, fordi vi har de samme utfordringene. Vi kan faktisk gjøre noe med dette hvis vi jobber sammen, selv om vi ikke klarer det én og én, sier seniorrådgiver innen digitalisering i Skanska Norge, Katrín Jóhannesdóttir.

Leder av BIM-utvalget, Tom Paulsen, forteller at mens den nye manualen er utformet med de beste bitene av deltakernes individuelle BIM-manualer, inneholder den også detaljer som utvalget ikke har sett i andre, tilsvarende manualer. Utvalget mener de har lyktes med å sette sammen kjørereglene for å komme godt i gang med et BIM-prosjekt.

Paulsen mener entreprenørene bør kreve det nivået som skisseres i manualen av seg selv og av hverandre.

– Et krav om at en sånn manual må være til stede på alle prosjekter, er bare logisk. Dette er ting som burde ha vært på plass for ti år siden, og det har ikke nødvendigvis noe med BIM å gjøre; det er helt grunnleggende struktur, understreker Paulsen.