Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA, er juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris. Foto: Sverre Jarild

Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA, er juryleder for Byggenæringens Innovasjonspris. Foto: Sverre Jarild

Ønsker kandidater til Byggenæringens Innovasjonspris

Bygg Reis Deg inviterer nå aktører i byggenæringen til å melde seg på konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris 2023.

– Hensikten med konkurransen er å fremheve innovative firmaer, organisasjoner eller team som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk byggenæring, skriver selskapet i en pressemelding.

– I år blir det 30. gang vi samler ansatte og et bygginteressert publikum til å lære om det siste nye innen produkter og tjenester for bygg, bolig og eiendomsutvikling. For å fremheve de som ligger ett steg foran i utviklingen har vi siden 2011 arrangert Byggenæringens Innovasjonspris. I årets konkurranse er vi nysgjerrig på hvordan ulike team, produkter og tjenester påvirker og tilpasser seg nasjonens og næringens klimamålsettinger. Vi ønsker å fremheve de gode og innovative løsningene som kan utvikle næringen i positiv retning, heter det videre i meldingen. 

Årets juryleder blir, administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal. Hjemdal brenner for å bidra til utvikling av byggenæringen.

– Jeg har hatt gleden av å bidra i juryen både i 2019 og 2021 og er dypt imponert over alle de kandidatene som har meldt seg på og de som har blitt nominert. Det har vist at norsk byggenæring består av mange dyktige mennesker som virkelig kan utgjøre en forskjell og bidra med noe nytt og nyttig. Byggenæringens Innovasjonspris er veldig viktig og ikke minst gjev pris å vinne. Prisen bidrar til å vise at norsk byggenæring er av de mest innovative og at aktørene både vil og kan bidra i det grønne skifte og skape et mer bærekraftig samfunn. Jeg ser virkelig frem til å lede årets jury og gleder meg til å sette meg inn i alle søknadene, sier Hjemdal i meldingen.

Vinneren presenteres på Byggenæringens Innovasjonskonferanse fredag 20. oktober under Bygg Reis Deg i Nova Spektrum i Lillestrøm.

Deltagere i juryen er:
Tor Inge Hjemdal (administrerende direktør i Design og Arkitektur Norge (DOGA), Helene Friis (markedsdirektør i Innovasjon Norge), Benedikte Endresen (ekspedisjonssjef i Kommunal og moderniseringsdepartementet), Nina Solli (administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening), Katharina Th. Bramslev (daglig leder, Grønn Byggallianse), Aslaug Koksvik (administrerende direktør i Virke Byggevarehandel), Trine Dyrstad Pettersen (teknisk sjef i Byggevareindustrien) og Gunnar Glavin Nybø (administrerende direktør i Bygg Reis Deg).

Tidligere vinnere:
2011 Moelven Industrier ASA og trestenderen Iso3.
2013 Snøsmeltelekteren «Terje», utviklet og driftet av NCC Construction AS.
2015 Veidekke vant med sitt eget konsept, «Involverende planlegging».
2017 HeatWork vant med produktserien CliWi.
2019 Spacemaker vant med sin løsning som bidrar til å forbedre beslutningsgrunnlaget for arkitekter i tidlig fase.
2021 7 Analytics vant med sin løsning «Flomkuben».