Administrerende direktør Rolf Bjerved og HR-sjef Lene Aamotsmo i Workshop Bemanning ønsker en godkjenningsordning for  bemanningsselskap som opererer innen bygg og anlegg.

Ønsker godkjenningsordning for bemanningsselskap

Administrerende direktør Rolf Bjerved i Workshop Bemanning støtter NHO Service sitt forslag om å få på plass en godkjenningsordning for bemanningsselskap som opererer innen bygg og anlegg.

– NHO har nå foreslått en autorisasjonsordning for bemanningsselskap, noe vi har vært tilhenger av over lang tid. Dette vil være en god måte å kunne skille de seriøse fra de som driver ulovlig og setter hele bransjen i et dårlig lys. Vi må huske på at de fleste i bemanningsbransjen jobber seriøst, men det er noen som ødelegger. Med en god autorisasjonsordning på plass vil man i større grad kunne sørge for at det er de seriøse som vinner frem, mener Bjerved. De fikk nylig sitt tredje bevis på at de er Revidert Arbeidsgiver, som er en godkjenningsordning i regi av NHO.

– Denne revideringen kan danne grunnlaget for en godkjenningsordning i bygg og anlegg. Her har vi et godt grunnlag som kan tas videre for å sikre en enda bedre godkjenningsordning som må bli obligatorisk for alle som skal jobbe innen bemanningsbransjen, mener Bjerved.

– Det har også vært tatt til orde for krav en fast stillingsbrøk og garantilønn mellom oppdrag. Dette er noe både vi og NHO støtter, sier HR-sjef Lene Aamotsmo i Workshop, som legger til at de har tariffavtale med sine ansatte.

– Ufortjent hard medfart
Bjerved mener bemanningsbransjen har fått ufortjent hard medfart blant enkelte organisasjoner og politiske partier den senere tiden.

– I Norge er det regelen om fast ansettelse som i hovedsak skal gjelde, men innen visse bransjer vil det innimellom være behov for innleie for å ta unna toppene. Veldig få entreprenører kan bygge opp en base med egne ansatte med tanke på aktiviteten man har i tidvise topp-perioder – man må kunne ha en viss fleksibilitet. For det norske arbeidslivet som helhet har vi kun litt over én prosent innleie av den totale arbeidsstokken. For bygg og anlegg er tallet noe høyere med sju prosent – og for Oslo er nivået på cirka 15 prosent. Det er høyt i forhold til resten av landet, men så skal vi huske på at veksten, og da spesielt i boligmarkedet, har vært enorm i hovedstaden. Dermed har andelen innleie ikke økt urovekkende høyt, mener Bjerved

Bjerved er også helt klar på at det er selskaper som driver useriøst, men at løsningen ikke er å forby en hel bransje, som enkelte tar til orde for.

– Det vil gjøre vondt verre. De seriøse vil over natten bli nektet å drive videre og må stenge driften. De useriøse kommer uansett til å drive videre i det skjulte - noe som bare gjør det lettere for de som vil lure systemet, mener han. Bjerved mener reglene for så vidt er strenge nok, men at de ikke følges opp i stor nok grad – og at de useriøse slipper unna og skader hele bransjen. Han mener også at et forbud mot bemanningsselskaper vil føre til at flere utenlandske underentreprenører vil bli et enda mer brukt alternativ.

Forslag om forbud opp i Stortinget
Som kjent har flere partier på Stortinget gjennom ulike representantforslag fra Rødt, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tatt til orde for reguleringer av bemanningsbransjen. Noen ønsker å forby bruk av innleie totalt over hele landet, mens andre peker på at man trenger et forbud på deler av Østlandet eventuelt for en tidsbestemt periode. Nylig ble det gjennomført en høring i Arbeids- og sosialkomitéen rundt saken. Komitéen skal nå bruke tiden frem til 27. februar for å avgi sin innstilling og det er lagt opp til debatt om saken i Stortinget 15. mars.

Bjerved legger ikke skjul på at han er spent på utfallet av behandlingen rundt denne saken – som han mener vil få stor betydning for både bemanningsbransjen og norsk arbeidsliv. Mye av utfallet rundt saken er avhengig av hvordan Kristelig Folkeparti stiller seg til spørsmålet. De er ikke representert i komiteen, og kan få saken til å vippe i begge leire i Stortinget.

– Dette kan være en mulighet for å få enda bedre regulering av en allerede strengt regulert bransje – som kan være med på å sikre at de seriøse i større grad vinner frem – eller det kan rasere en viktig bransje som er en avgjørende del av byggenæringen.

Samtidig mener Bjerved at dette vil føre til en bråbrems av byggenæringen, ikke minst i Oslo.

– Norsk byggenæring trenger fagarbeidere. Med den aktiviteten vi nå ser blir det ikke utdannet nok norsk ungdom – vi ha behov for mer arbeidskraft, og dette kan vi bidra til gjennom innleie i seriøse former, utdyper han.

Bjerved og Aamotsmo forteller at de er stolte av jobben de gjør.

– Jeg blir rett og slett forbannet når jeg hører vi er uønsket når vi vet hvilken jobb og funksjoner vi fyller både for arbeiderne som kommer hit og firmaene de kommer inn hos, legger Bjerved til.

– Vi må stramme inn adgangen til innleid arbeidskraft

Steinar Krogstad

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet sier de i

utgangspunktet ikke er imot en godkjenningsordning, men at de de ønsker helt andre tiltak som i stor grad skal stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft i bygg og anlegg.

– Vi er ikke imot en godkjenningsordning, men en slik ordning har egentlig ingen ting med denne saken å gjøre. Situasjonen i dag er at vi har et regelverk som ikke fungerer og er fullt av hull som mange utnytter. Bruken av innleid arbeidskraft er i dag langt mer omfattende enn intensjonen bak muligheten til å benytte seg av slike tjenester var tiltenkt. Vi må få på plass et regelverk som i stor grad skjerper inn adgangen til å bruke innleid arbeidskraft og at det kun skal være en midlertidig fleksibilitetsløsning. Dessuten mener Krogstad og Fellesforbundet at vilkårene for innleie må bli en del av tariffavtalene.

Om man får på plass et lovverk som faktisk vil begrense adgangen til å benytte seg av innleid arbeidskraft, mener han en utvidet godkjenningsordning kan være noe som fungerer sammen med de andre overordnede tiltakene.

Om man ikke får på plass et regelverk som begrenser adgangen, mener han et forbud rundt bruken av innleie enkelte steder må til – som blant annet i Oslo.

– Får man ikke situasjonen under kontroll, må man vurder forbud mot innleie enkelte steder, som for eksempel i Oslo, der bruken av innleid arbeidskraft har gått av hengslene, mener Krogstad.