Ill. Jostein Rønsen Arkitekter

Ønsker entreprenører til å bygge sykehjem i massivtre

Frogn kommune ønsker å komme i kontakt med entreprenører som kan bygge landets første sykehjem i massivtre.

Kommunestyret i Akershus-kommunen har vedtatt at det blant annet skal bygges 109 sykehjemsplasser, lærings-, mestrings- og rehabiliteringssenter, dagsenter for eldre og nytt sentralkjøkken. Massivtrebygget vil få et bruttoareal på ca. 12.000 kvm og skal etter planen stå klart innen utgangen av 2016.

Målet er at bygget skal sertifiseres som «VERY GOOD» etter BREEAM-NOR-standarden. De er nå godt i gang med forprosjektet og totalentreprisen vil bli offentlig kunngjort som åpen anbudskonkurranse i desember.

Det vil bli hentet inn tilbud både med bygging i stål/betong og i massivtre, og massivtre-alternativet vil bli foretrukket dersom det laveste tilbudet med bygging i massivtre har lik eller lavere pris enn det laveste tilbudet med bygging i stål/betong.

Kommunen har satt opp et møte for interessert entreprenører, som går av stabelen f redag 19. september fra kl. 08.30 kommunens rådhus.