Ønsker egen A-krimansvarlig i Vestland

Partiet Rødt i Vestland ønsker en egen kontakt i fylkeskommunen som kan jobbe for å forebygge sosial dumping og arbeidskriminalitet i fylket.

Gruppeleder Jeanette Onarheim Syversen i Rødts fylkesgruppe i Vestland. Foto: Rødt

– Under fylkestinget i desember 2020 kom Rødt Vestland med fremlegg om å bevilge 500.000 kroner til forebygging av arbeidslivskriminalitet, noe vi mente ville være en oppfølging av tidligere vedtak om arbeidsliv i Vestland fylkesting. Dessverre fikk vi ikke støtte til dette, skriver gruppeleder Jeanette Onarheim Syversen i Rødts fylkesgruppe i Vestland til Byggeindustrien.

Rødt ber nå fylkeskommunen etablere en stilling for en egen kontaktperson i spørsmål om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Det ville vært ønskelig å benytte ressurser og tid slik at fagforeningene innen bygg og anlegg kunne ha en kontaktperson i fylkesadministrasjonen i Vestland som aktivt kunne samarbeide for å forebygge at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet går for seg på bygg der fylkeskommunen er byggherre, skriver Syvertsen.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune sier til Byggeindustrien at forslaget fra Rødt ble stemt ned under budsjettforhandlingene i desember fordi fylkestinget i disse forhandlingene kun stemte frem helhetlige budsjettpunkt, og ikke enkeltpunkter.

– Det budsjettet som seks partier stemte frem, var en pakke, og det at verbalpunktet fra Rødt ble stemt ned har ingenting med manglende vilje å gjøre, sier han.

Askeland mener fylkeskommunens vedtak om at de ikke på noen som helst måte skal være delaktig i sosial dumping eller andre former for arbeidslivskriminalitet allerede utgjør en god forebygging av kriminell aktivitet i fylkeskommunens bygg- og anleggsprosjekter.

– Vi stiller krav til tariffavtale, og vi tilstreber høy etisk standard. Vi ønsker å være i front på etiske krav, og så får vi ta konkrete saker rundt dette gjennom året, sier han.