Gammelt fjordspenn over Saltstraumen. Foto: ON Linje

Gammelt fjordspenn over Saltstraumen. Foto: ON Linje

ON Linje landet to nye kraftlinjer

ON Linje AS har nylig vunnet to nye kraftlinjekontrakter med en verdi på i overkant av 130 millioner kroner uten merverdiavgift.

Arva AS er byggherre i det ene prosjektet. Det består av bygging av cirka 13,5 kilometer 132 kV-kraftledning mellom eksisterende Hopen transformatorstasjon og nye Saltstraumen transformatorstasjon i Bodø kommune i Nordland fylke, skriver ON Linje i en pressemelding.

Den nye ledningen skal erstatte eksisterende 132 kV og 66 kV ledninger som går på den samme strekningen og skal bygges med komposittstolper og Curlew 329 line samt med OPGW som gjennomgående jording og innføringsvern inn mot transformatorstasjonene. 1,2 km av linjetraseen er et fjordspenn over Saltstraumen. Fjordspennet bygges med fire fjordspennmaster i stål på hver side av fjorden, totalt åtte master.

I det andre prosjektet er Linja AS byggherre. Det gjelder ombygging og spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 2, til 132 kV spenning. Prosjektet ligger i Kinn kommune i Nordfjord i Vestland fylke.

Kontrakten inkluderer også riving og sanering av 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 1. Linjen som skal spenningsoppgraderes til 132 kV ble bygget i 1987, mens linjen som skal rives og saneres ble bygget i 1954. Trasélengde Bryggja-Deknepollen er ca. 18,6 km.