Fylkesvei 60 Olden - Innvik. Foto: Jørn-Arne Tomasgaard

Omstrukturering av fylkesveiene: Spiller eierstruktur noen rolle?

29. november inviterer Prosjekt Norge til fagseminar som tar for seg de foreslåtte strukturendringene knyttet til fylkesveiene.

– Vi har merket oss bekymringer rundt overføringer av utbyggingsansvaret av fylkesveinettet fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Dette vil kreve et dedikert fokus på både kompetanseoverføring og utvikling av ny kompetanse, sier daglig leder Stein Mjøen i Prosjekt Norge, om bakgrunnen for seminaret.

Professor Ole Jonny Klakegg ved NTNU. Arkivfoto

Arrangementet går av stabelen på Meet Ullevaal, og det overordnede spørsmålet blir: Stat eller fylke – spiller eierstruktur noen rolle? I tillegg skal følgende spørsmål belyses:

- Hvordan avdekke nødvendige kompetansebehov og dekke opp dette i en tidlig nok fase til å unngå at det oppstår utilsiktede problemer med gjennomføring av de ulike prosjektene?

- Kan det etableres noen felles prosjektstandarder som kvalitetssikrer planlegging og gjennomføring hos en spredt gruppe prosjekteiere.

Professor Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge/NTNU, vil belyse hva teorien sier om gjennomføringsmodeller og tidligfase-involvering knyttet til dette. I tillegg vil vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Mestadirektør Kurt Opseth, konserndirektør Lars Erik Lund i Veidekke, samt samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune Vidar Ose delta som innledere.

Se hele programmet her.