Bjørn Kjærnes

Omsorgsbygg jakter prosjektledelse til ny hovedstasjon på Bryn

Omsorgsbygg skal bygge ny hovedstasjon på Bryn, og er nå på jakt etter prosjektledelse til forprosjekt med opsjon for hele prosjektet.

Den nye hovedstasjonen skal inneholde ny hovedbrannstasjon for Oslo Brann og Redningsetat, ny driftstasjon for Oslo Vann og Avløpsetat, samt nytt administrasjonsbygg for hele VAV sin administrasjon i Oslo kommune.
- Anskaffelsen gjelder prosjektledelse for gjennomføring av forprosjekt, med opsjon for prosjektledelse i gjennomføringsfasen, sier Omsorgsbyggs prosjektdirektør for Hovedstasjonen, Bjørn Kjærnes, i en pressemelding.

Med prosjektledelse menes prosjektleder som i sitt team har støttefunksjoner som assisterende prosjektleder, rådgivertjenester for alle byggfag og tekniske fag, samt rådgivning for programmering i forprosjektfasen.

Konkurransen ligger på Doffin.