Lars Henrik Bøhler er administrerende direktør i Omsorgsbygg.

Omsorgsbygg ISO-sertifisert

Omsorgsbygg er sertifisert for kvalitetsledelse og miljøledelse etter ISO-standardene 9001 og 14001.

Foretaket ble første gang sertifisert i 2012. De er nå sertifisert etter reviderte standarder, oppdatert med nye fokusområder og krav.

- Foretaket har jobbet målrettet og grundig med å dokumentere og forbedre det vi har av rutiner, prosedyrer, strategier og planer, så nå er vi svært fornøyde med å ha oppnådd dette kvalitetsstempelet, sier administrerende direktør Lars Henrik Bøhler i Omsorgsbygg i en pressemelding.

Det er NEMKO som har stått for sertifiseringen. Sertifiseringen for både ISO 9001 og ISO14001 gjelder for områdene eiendomsutvikling, prosjektplanlegging, prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg.