Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Johnny Syversen

Omsetningsvekst for Norconsult

Norconsult-konsernet leverte en omsetningsvekst på ti prosent i 2020.

Brutto omsetning for konsernet ble 6.932 millioner kroner for 2020, mot 6.289 millioner kroner året før. Dette tilsvarer en økning på 643 millioner kroner, eller 10,2 prosent. Den organiske veksten var på 6,6 prosent. Driftsresultatet, inkludert goodwill av- og nedskrivninger, endte på 438 millioner kroner mot fjorårets 461 millioner kroner, skriver Norconsult i en pressemelding.

De forklarer nedgangen i driftsresultatet med en endring i bonusordningen i selskapet Norconsult AS, hvor denne tidligere ble utbetalt som utbytte gjennom en egen aksjeklasse (B-aksjer). B-aksjene er i en ekstraordinær generalforsamling besluttet konvertert til ordinære aksjer, og erstattet med en lønnsbonusordning for alle medarbeidere i selskapet. Endringen reduserer driftsresultatet for 2020 i konsernet med cirka 128 millioner kroner.

Omsetningen for fjerde kvartal i 2020 endte på 1.953 millioner kroner (1.817 i 2019), en økning på 7,4 prosent fra samme periode året før. Driftsresultatet ble 85 millioner kroner (94 i 2019). Også her påvirker konverteringen av B-aksjer til lønn resultatet, nærmere bestemt med 32 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyde med både omsetningsvekst og underliggende resultatutvikling i 2020 og fjerde kvartal. Fjoråret var et spesielt og krevende år med koronapandemien, og jeg har lyst til å rette en spesiell takk til både kunder, samarbeidspartnere og kollegaer, for den innsatsen som er lagt ned. Jeg er imponert og takknemlig for at vi på tross av pandemien kan legge frem et solid resultat, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult i meldingen.

Omsetningsforbedringene kommer fra alle forretningsområder. Norconsult hadde en spesielt god utvikling i Sverige og Danmark i 2020, med nesten 50 prosent resultatforbedring fra området Norden. Omsetningsveksten er både organisk og fra oppkjøp, særlig positivt påvirket av helårseffekter av oppkjøpene av ECT, Øvre Romerike Prosjektering og danske KHS Arkitekter i løpet av 2019. Resultatforbedringen skyldes også koronarelaterte kostnadsbesparelser, blant annet knyttet til færre reiser, kurs, arrangementer osv.

– Til tross for at det er tøff konkurranse i markedet, opplever jeg at Norconsult er godt rigget for videre vekst og utvikling. Gjennom flere år har vi arbeidet systematisk for å rekruttere de beste hodene, de som hele tiden strekker seg litt lenger for å skape verdi for kundene våre. Med satsning på nyskaping og innovasjon både internt og i prosjektene våre, har vi også et godt grunnlag for å stadig utfordre etablerte sannheter, og søke etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger tilpasset morgendagens samfunn, sier Hogna.