Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Omsetningsrekord igjen for de 100 største i bygg og anlegg - her er listen

Omsetningen til de 100 største bedriftene økte med 6,1 % fra 2016 til 2017, og endte på 174,6 milliarder kroner.

På to år – 2016 og 2017 – har omsetningen økt med 16 %. Riktignok godt hjulpet av utenlandsomsetningen, som økte med hele 45 % i 2016 og 20 % i 2017. Innenlandsomsetningen økte med 11 % i de to årene. For de 94 bedriftene (av 100) som har levert resultattall, var gjennomsnittet 4,3 % av omsetningen. Det er 0,3 % prosentpoeng lavere enn i 2016, men litt bedre enn de 4,0 % som er gjennomsnittet siden århundreskiftet.

Du kan lese mye mer om De 100 største i bygg og anlegg i Byggeindustrien nummer 11. Her finner du også dyptgående analyser rundt ulike deler av oversikten.

Se oversikten her

Etter hvert som bedriftenes regnskap blir publisert i offentlige statistikker, vil vi også få med de bedriftene som ikke leverte inn skjemaet vårt for 2017.

Om undersøkelsen
Byggeindustriens årlige oversikt over nøkkel­­tallene til store bygge- og anleggsbedrifter skal omfatte de 100 største bedriftene i bransjen. I tillegg omfatter oversikten også de andre bedriftene som vi har mottatt regnskapstall for.

Oversikten gjelder bygg- og anleggsentreprenører samt byggmestere og ferdighusfabrikanter. Bedrifter som driver med innredning og installasjonsarbeider (malere, glassmestere, elektrikere etc.), byggevareproduksjon, arkitektfirmaer og rådgivende ingeniørfirmaer, er ikke med i oversikten.

Datagrunnlaget er et spørreskjema som er sendt til bedriftene i Byggeindustriens bedriftsdatabase. Vi har også hentet noen tall fra Brønnøysund-registeret, via Proff firmasøk.

Oversikten over de 100 største er sjelden helt komplett, siden det omtrent alltid er noen bedrifter som vi av ulike grunner ikke får opplysninger fra, og hvor vi heller ikke har alternative kilder. Til tross for intensivert purrearbeid er det nok en tendens til at flere bedrifter enn før ikke fyller ut skjemaet vi sender dem.

Byggeindustriens oversikter over nøkkeltall til store bygge- og anleggsbedrifter begynte for øvrig allerede på 1970-tallet. Fram til 1990 dekket oversikten imidlertid bare de 50 største «ordinære» entreprenørbedriftene, dvs. at bedrifter som produserte ferdighus og oljeplattformer ikke var med.

Oversikten er utarbeidet av Prognosesenteret på vegne av Byggeindustrien.

Den komplette listen finner du her.

Der finner du også oversikten over De 100 største i bygg og anlegg siden 1993.

Noter til tabellen
*) Tallene inkluderer også virksomheter som ikke så lett kan skilles fra bygge- og anleggsproduksjonen. F.eks. er noen bedrifter involverte i eiendomsvirksomhet og noen i industrivirksomhet. 

1) Skanska oppgir ikke lenger tall for virksomheten i Norge alene. Vi har derfor brukt ressurser på å finne frem til sannsynlige tall på bakgrunn av informasjon fra offentlige registre.
2) NCC Industry, NCC Building og NCC Property Development og NCC Infrastructure er inkludert.
3) JM: Omsetningen inkluderer både boligutvikling, egenproduksjon og eksterne entrepriser. Boligutviklingsomsetning innkluderer mva. Det er ikke mulig må skille ut omsetningen som gjelder ren bygge- og anleggsvirksomhet eks. mva.
4) Tall for Ø M Fjeld AS, inkluderer datterselskapene Wito AS, Evensen & Evensen og Asker Entreprenør.
5) Vestlandsentreprenøren inkluderer Bergen Bydrift AS, Presis Vegdrift AS, VE-Anlegg AS, Tertnes Entreprenør AS, Kjosås Maskin AS, og Opedal Anlegg AS.

6) ABCHus er tildligere IEC Hus
7) Inkludert utbytte fra datterselskaper
8) KleppHus fusjonerte med Jærbygg i 2016 og endret navn til Øster Hus
9) Tallene oppgitt for AS Betongbygg gjelder bygge- og anleggsvirk­somhet i AS Betongbygg og Betongbygg Eiendom AS.