Administrerende direktør Bjørnar Gulliksen i Isola. Foto: Isola
Administrerende direktør Bjørnar Gulliksen i Isola. Foto: Isola

Omsetningsrekord for Isola i 2020

Isola-konsernet satt ny omsetningsrekord på i overkant av 1,3 milliarder kroner i 2020. Dette er vekst på 13,4 prosent fra 2019.

Inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble 105 millioner krone, som er en økning på 53 millioner kroner fra 2019. Omsetningsøkningen er resultat av god utvikling i Norge fra salg av nyere produktsystem og økt distribusjon. Isola hadde også sterk utvikling i Sverige, Danmark, Island og Tyskland, skriver Isola i en pressemelding.

De forteller at de opplevde et uvanlig godt ROT-marked i 2020, som kompenserte for nedgangen i nye boliger og næringsbygg.

Dekningsbidraget i Norge var under stort press i 2020 som følge av den svake kronen, som ga høyere råvarepriser. Dette ble dels kompensert av økt salgsverdi og resultat fra eksporten, som ble betydelig løftet i lys av sterke utenlandske valutaer mot norske kroner, melder Isola.

Effekter fra interne produktivitets- og effektiviseringsprogram ga økning i produktivitet fra 8-15 prosent i Isola’s norske fabrikker, målt i produsert volum pr ansatt. Isola har også lykkes med kompetanseheving og innføring av Supply Chain Planning, basert på kunstig intelligens.

Kostnader ble betydelig redusert som følge av bevisste utsettelser og innsparingstiltak i lys av usikkerheten våren 2020. I tillegg ga færre markedsaktiviteter og kutt i all reiseaktivitet besparelser.

- Jeg vil gi ros til ansatte for innsatsen for å holde smitten borte, hjula i gang og å sikre leveranser til egne fabrikker og kunder, sier administrerende direktør Bjørnar Gulliksen i Isola.

- Samtidig har jeg lyst til å takke kunder og samarbeidspartnere for utvist tålmodighet og forståelse, det har ikke alltid vært forutsigbare forsyningskjeder under pandemien. Jeg er imidlertid glad for å være i byggenæringen i denne tiden, og har sympati med bransjer som er hardt rammet. Selv om pandemien fortsatt preger hverdagen, jobber vi med nye planer for å øke effektivitet og konkurranseevne. Blant annet flere nye løsninger som gjør det enklere for proffbrukere å tette tak, og å fuktsikre og energi-effektivisere bygg, legger han til.

Isolas deleide taktekker-virksomheter Fløysand Tak, Trondheim Tak og Hesselbergtak har bidratt til den positive utviklingen med omsetningsøkning og resultatfremgang i 2020.