- Vi håper med dette å kunne spre litt glede ved å støtte opp om de minste barna i idretten, sier daglig leder Ragnar Holtan.

Omega Holtan har fylt 35 år - gir gave til barneidrett

Ingeniørselskapet Omega Holtan AS har fylt 35 år. Vårens markering er utsatt og selskapet har valgt å sponse barneidrett i Tønsberg med 20.000 kroner i stedet.

Selskapet ble stiftet 26. mars 1985 og har vært gjennom store endringer i oppdragsmarkedet gjennom tidene, nå sist med Covid-19 som tydelig påvirkningsfaktor. Jubileet våren 2020 skulle behørig markeres med samling for alle ansatte i selskapet og datterselskapene Electronova Kristiansand og ExTek, men virusutbruddet medførte utsettelse av dette.

Det er mange som merker koronasituasjonen godt, deriblant lokale idrettslag.

- I Norge deltar åtte av ti barn i alderen 6–12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten har en viktig egenverdi, i tillegg gir det mange et grunnlag for livslang idrettsglede. I en tid med stengte idrettsarenaer på grunn av faren for koronasmitte, vil Omega Holtan støtte barneidrett i Tønsberg, skriver selskapet i en pressemelding.

- Mange barn opplever tiden som vanskelig og frustrerende. Det er begrensninger på hvordan barn kan være sammen med andre, og hvor mange man kan være sammen med. De fleste arrangementer og cuper er avlyst i år. Idrettslagene mister dermed inntekter fra flaskeinnsamlinger, loddsalg, kafé og så videre. Vi håper med dette å kunne spre litt glede ved å støtte opp om de minste barna i idretten, sier daglig leder Ragnar Holtan.