Sirkulær Ressurssentral skal etableres på Økern. Illustrasjon: Futhark arkitekter og Google Maps
Sirkulær Ressurssentral skal etableres på Økern. Illustrasjon: Futhark arkitekter og Google Maps

Ombrukssentral blir Futurebuilt-pilot

Sirkulær Ressurssentral i Oslo blir Futurebuilts første innovasjonspilot.

Ombrukssentralen skal etableres på Økern i Statsbygg sitt gamle byggetelt fra regjeringskvartalet. Prosjektet utvikles som et samarbeid mellom Resirqel og Pådriv, med Statsbygg, OBOS, Oslobygg, Mustad Eiendom og Höeg Eiendom som strategiske samarbeidspartnere.

Nå blir ressurssentralen tatt opp i Futurebuilt som en såkalt innovasjonspilot. Ordningen er etablert for prosjekter som ikke svarer ut alle kriteriene FutureBuilt vanligvis stiller krav om, men som overoppfyller og som bidrar til innovasjon på ett eller flere områder.

Erlend Seilskjær, fagrådgiver i FutureBuilt, mener sentralen blir viktig for å få gjennomført andre prosjekter:

– Vi har flere ganger opplevd at ambisiøse planer om ombruk har gått i vasken fordi det stilles store krav til samkjøring av demonteringstidspunkt i ett prosjekt og monteringtidspunkt i et annet. Gode materialer og komponenter har dermed gått til spille. Behovet for mellomlagring er stort, og markedet skriker etter fasiliteter. Vi har dermed store forventninger til Sirkulær Ressurssentral, sier han i pressemeldingen.

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen.

– Målet er å realisere 100 forbildeprosjekter, både byområder og enkeltbygg, som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis, heter det i meldingen.