Oljedirektoratet mener flere gassfunn er lønnsomme å utvinne. Bildet viser gassanlegget Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Oljedirektoratet mener flere gassfunn er lønnsomme å utvinne. Bildet viser gassanlegget Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Oljedirektoratet mener flere gassfunn er lønnsomme å utvinne

Oljedirektoratet har kartlagt gassressurser som enna ikke er utviklet. Det mener flere av disse er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.

Direktoratet har sett på hvilke gassressurser som mangler konkrete planer for utvikling, samt sett på hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for at de kan bli utviklet.

Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne, heter det i en pressemelding fra Oljedirektoratet.

Det gjenstår å produsere om lag 65 prosent av de totale gassressursene på norsk sokkel, heter det videre i meldingen.

Likevel er det flere av de gjenværende gassressursene som er vanskelig å utvikle.

– Ved å identifisere hvilke gassressurser som er utfordrende å utvikle, og hva som skal til for at ressursene skal kunne produseres, gir det et grunnlag for dialog og eventuelle tiltak sammen med næringen slik at disse ressursene kan utvinnes, sier direktør for teknologi, analyser og sameksistens i Oljedirektoratet, Kjersti Dahle.

Utfordringer som at reservoarene er tette, har høyt trykk og temperatur, utfordrende gasskvalitet gjør det usikkert hvor mye av verdipotensialet som kan produseres.

Eksportmulighet, kostnadsnivå og framtidig gasspris vil også påvirke hvilke ressurser som kan utvikles, mener direktoratet.