Divisjonsdirektør Kenneth Nielsen og kontroller/kundekoordinator Evgenia Morozova ved det nyopprettete administrasjonskontoret for ferdigbetong i Bergen.

Ølen Betong omorganiserer ferdigbetongdivisjonen

Ølen Betong AS har opprettet et administrasjonskontor for ferdigbetong i Bergen og kjøpt flere ferdigbetongprodusenter.

På Sørlandet eier Ølen Betong 50 prosent av aksjene i Ribe Betong AS. Dette selskapet har igjen kjøpt 100 prosent av aksjene i Agder Betong AS. Etter oppkjøpet har Ribe Betong blandeverk i Lillesand, Mjåvatn (vest for Kristiansand), Lyngdal og Flekkefjord, med totalt 45 ansatte.

Ølen Betong har også avtalt å kjøpe 100 prosent av aksjene i den nylig utskilte betongdelen av Askøy Bygg og Betong AS. Frem til nyttår skal det gjennomføres en due diligence prosess for å bli kjent med bedriften før endelig overtakelse. Askøy Bygg og Betong har en produksjonskapasitet på 30.000 kubikkmeter i året og har Askøy som sitt primære nedslagsfelt.

Etter oppkjøpene driver Ølen Betong 18 stasjoner for ferdigbetong i Norge og to blandeverk i Russland, i tillegg til fabrikker for elementer og betongvarer.

Ferdigbetongdivisjonen ledes av Kenneth Nielsen, som har etablert et nytt kontor på Maaseskjæret i Bergen.

Ved hovedkontoret i Ølensvåg i Vindafjord kommune er det opprettet en teknologigruppe som skal utvikle kompetansen og bygge et faglig nettverk mellom egne og deleide virksomheter. I tillegg vil gruppen være en viktig ressurs i forkant og under prosjektene.