OLD 1 og 4

Abygglogo

Abygglogo

Ipoalogo

Ipoalogo

RSC

RSC

Randem

Randem

Walan

Walan

PaulMessa

PaulMessa

Academica

Academica

AKgruppen

AKgruppen

Unilamp

Unilamp

I Oslo Logistikkpark Drøbak har A Bygg Entreprenør ferdigstilt de to logistikkbyggene OLD 1 A + B, og OLD 4 for byggherren Fabritius på kort tid.

Fakta - OLD 1

Sted: Drøbak

Prosjekttype: Logistikkbygg

Byggherre: Fabritius

Totalentreprise: A Bygg

BTA: 18.000 kvadratmeter

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIBr: Firefly l RIB: Stabil l RIVA, RIAku: Norconsult l RIBfy, RIEn: AFRY l RIV rør: Vandaoconsult l RIV vent: Plan-teknikk lRIE: Alt Installasjon

Underentreprenører og leverandører: Mur, puss, flis: AK-Gruppen l Betongarbeider: Walan Maskin, Form Entreprenør l Grunnarbeider: Knut Bjerke l Rørlegger: Rørteft l Råbygg: Straye l Taktekking: Paul Messa l Sprinkler: RSC l Ventilasjon: Randem & Hubert l Automasjon: Storm Elektro l Elektro: Alt Installasjon l Init: Kvist Solutions l Tømrer: Avans Entreprenør l Radon: Borg Radonsikring l Gulvstøp: Linotol l Maler: Academica Malerentreprenøren l Belegg: OTG l Fjernvarme: GreenBio l Porter og lastehus: Assa Abloy l Solskjerming: Lady l Solceller: Solcellespesialisten l Branngardiner og røykluker: Bramo Velux l Branntetting: Firesafe l Himlinger og systemvegger: System 1 l Glassfasade, vinduer: Langsholt Glass Service l Lås og beslag: Lexow l Kjøkken: HTH l Murer: SH Bygg l Stenlegger: SL Stenlegging l Heis: Orona l Stikking: Soli & Hoff l Belysning: Unilamp Norden

Fakta - OLD 4

Sted: Drøbak

Prosjekttype: Logistikkbygg

Byggherre: Fabritius

Totalentreprise: A Bygg

BTA: 20.000 kvadratmeter

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIBr: Firefly l RIB: Stabil l RIVA, RIAku: Norconsult l RIBfy, RIEn: AFRY l RIV rør: Vandaoconsult l RIV vent: Plan-teknikk l RIE: Alt Installasjon

Underentreprenører og leverandører: Mur, puss, flis: AK-Gruppen l Betongarbeider: Walan Maskin, Form Entreprenør l Grunnarbeider: Leif Grimsrud l Rørlegger: Rørteft l Råbygg: IPOA l Taktekking: Paul Messa l Sprinkler: RSC l Ventilasjon: Randem & Hubert l Automasjon: Storm Elektro l Elektro: Alt Installasjon l Fasade og tak: Straye l Tømrer: Avans Entreprenør l Radon: Borg Radonsikring l Gulvstøp: Linotol l Maler: Oslo Overflateteknikk l Gulvbehandling: ATG l Porter og lastehus: Assa Abloy l Solskjerming: Lady l Solceller: Solcellespesia-listen l Trapper: Eurostair l Branntetting og -isolering: Firesafe l Himlinger og systemvegger: System 1 l Glassfasade, vinduer: Langsholt Glass Service l Lås og beslag: Lexow l Kjøkken: HTH l Stenlegger: SL Stenlegging l Heis: Orona l Bommer: Norsk Sikringsindustri l Gasslukkeanlegg: Brannslokkesystemer l Init: Kvist Solutions l Stillas, brakker og utstyr: Renta l Belysning: Unilamp Norden

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Arbeidet med begge bygg startet på nyåret i 2023, og OLD1 ble overlevert byggherren den første desember i fjor, mens OLD 4 ble overlevert 15. desember.

– Vi mener at vi er en ledende entreprenør i Norge på logistikk- og næringsbygg, ikke minst fordi vi har en spesiell strategi med industriell produksjon for byggene vi setter opp. Dette gjør byggetiden kortere, og byggherren får dermed mulighet for raskere leieinntekter, sier prosjektleder Fredrik Petersson i A Bygg Entreprenør til Byggeindustrien.

Fundamentert på sprengsteinsfylling

Byggene er fundamentert med støpt ringmur rett på en sprengsteinsfylling med plate på mark. Fasadene er kledd med PIR sandwichelementer i blikk. Et nærvarmeanlegg betjener samtlige og fremtidige bygg i logistikkparken med energi.

I OLD 1 er selskapet Bring leietaker. Mesteparten av bygget består av lagerarealer med reollagring. I tillegg er det innredet med cellekontorer, møterom, kjøkken og garderobeanlegg. Anlegget er under Breeam-sertifisering i henhold til manual v6.0, karakter «very good». Også OLD 4 er under Breeam-sertifisering.

Leietakere i OLD 4 er selskapene 360 Logistics og Scanfreight.

– Bygget har samme innredning og installasjoner som OLD 1, men har større kontorarealer og er også forberedt for fullautomatisk lagring og smalgangsreoler, sier Petersson, som forteller om en stram byggetid.

– En rendyrket gjennomføringsmodell

– Men vi har en rendyrket gjennomføringsmodell, og har lang erfaring med oppsetting av slike bygg. Som CM-bedrift benytter vi utelukkende underentreprenører, noe som gir oss en veldig stor fleksibilitet. Dette kommer byggherren til gode med blant annet kortere byggetid og lavere kostnader, sier Petersson.

– Avhengig av godt samarbeid

Økonomisjef i A Bygg Entreprenør, Dag Straumsheim, understreker også mantraet til selskapet – «løsninger gjennom dialog på en konstruktiv måte».

– Vi ser at mange av byggherrene våre opplever dette som svært positivt. Dessuten gjør vi alt vi kan for et så godt samarbeid som mulig med underentreprenørene våre. Vi er helt avhengige av å ha dem med på laget, for at de skal gjøre det de skal når de skal i prosjektene, sier Straumsheim.

– Har fungert veldig godt

Prosjektsjef Johan W. B. Coert i Fabritius, skriver dette i en e-post til Byggeindustrien:

– På de nylig overleverte prosjektene i Oslo Logistikkpark Drøbak har Fabritius-modellen, med tett samarbeid mellom byggherre, leietaker og entreprenør, fungert veldig godt. Byggene er overlevert til avtalt tid, pris og uten fraværsskader. Det planlegges for ytterligere 130.000.kvadratmeter lagerbygg i logistikkparken, med strategisk nærhet til hovedfartsårene til Oslo.


Flere prosjekter