Ola Terrasse

I Florvåg på Askøy har Constructa Entreprenør ført opp boligprosjektet Ola Terrasse.


Fakta

Sted: Florvåg, Askøy

Prosjekttype: Nybygg, bolig

Kontraktssum eks mva:
38,5 millioner kroner

BTA: 2.677 kvm

Tiltakshaver: Olatunet Askøy

Totalentreprenør:
Constructa Entreprenør

Arkitekt: Link Arkitektur

Rådgivere: RIB: Artec l RIV: Oswald Jørs og FBT Ventilasjon l RIE: Torsvik Elektro l RIAku: Multiconsult l RIBr: Konsepta

Underentreprenører/leverandører: Grunn, betong og stål: Åmodt Entreprenør l Stålplatetak: Lars Jønsson l Stålkonstruksjoner: Johs Alsaker Eftf (ue for Åmodt Entreprenør) l Trappeelementer: Nor Element l Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Taktekking: Protan l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk l Ytter- og innerdører: Swedoor l Blikkenslager: Fasade og Bygg Service l Rekkverk: Accord Glassbygg l Tømrer: Constructa Entreprenør l Maler: Christensen & Heimdal l Parkett: Bo Andren l Mur, puss og flis: Murerfirma l Rørlegger: Oswald Jørs l Elektro, tele og automatikk: Torsvik Elektro l Ventilasjon: FBT Ventilasjon l Brannisolering stål: Firesafe l Byggevarer: Neumann Bygg l Lås og beslag: Låseservice l Kjøkken og garderobe: Norema l Heis: Thyssen Krupp l Garasjeport: Windsor Doors l Byggrenhold: Alt Renhold

Bygget, som ligger i sørvest-nordøstlig retning, rommer 18 leiligheter som er fra 70 til 125 kvadratmeter.

– Ola Terrasse ligger fint til på Florvåg på Askøy med god utsikt i to retninger. Fra balkongene mot vest ser man mot Koparvatnet, mens mot øst kan man se sjøen over Florvågøyna og Storavatnet, sier sivilarkitekt Grethe Haugland i Link Arkitektur.

Bygget har fire etasjer medregnet parkeringskjeller og boligene er fordelt på tre etasjer med adkomst fra svalgang mot øst og romslige, solrike balkonger mot vest. Det er to treroms leiligheter og fire fireroms i hver etasje.

Det er 22 plasser i parkeringskjeller og 14 utenfor, noe som gir god dekning. Det blir trinnfri adkomst til, leilighetene med stor heis. Leilighetene er gjennomlyste og utformet etter TEK 10.

– Det arkitektoniske uttrykket er moderne og stilrent med ytterkledning i varierte felt av mørkbeiset Kebony trepanel som gir glød og varme til bygget. De inntrukne fasadeflatene får balkonger og svalganger med lys platekledning. Som skjerming mot sol og for å bryte opp og gi variasjon til svalgangene er det montert felt med smalere spileverk i Kebony.

Også balkongene får lyse overflater, samt treverk på vegger. Svalgangene vil få rekkverk av glass slik at utsikten mot øst ikke forstyrres, sier Haugland.

Ifølge Haugland er nærområdet med natur og fjord viktig, og materialene er valgt for å samstemme med omgivelsene, samtidig som de skal være bestandige og miljøvennlige.

– Det er generelt lyse, slette overflater i leilighetene med fliser på gulv og vegger på våtrom og i entré, og parkett i alle oppholdsrom ellers.

Utearealene blir beplantet med busker og det sås plen i tillegg til at det blir opparbeidet et oppholds- og lekeareal med benker og lekestativ på sørøstsiden av bygget. Hele tomten er her hevet noe i forhold til tidligere nivå for å gi gode sol og utsiktsforhold. Gråsteinsmurer tar opp høydeforskjellen ned til parkerings-kjelleren. Det er tilrettelagt for sykkel- og gjesteparkering i en asfaltert buffersone mot hovedveien på et noe lavere nivå enn byggets første etasje.

– Det vil bli en belyst trapp og gangvei kantet og belagt med belegningsstein opp til huset. Her vil det også beplantes. På vestsiden vil det etableres private uteareal for de av leilighetene som ligger på bakkeplan. Utearealene vil bli skjermet mot fellesarealene med lave hekker. Fellesarealet vil sås til med plen og den umiddelbare nærheten til tursti og fri natur vil ivaretas som den viktige ressursen den er, sier Haugland.

Tomten er på 5,245 mål. Bygget er fundamentert på en spreng-steinsfylling. Det er radonduk i trappehus. Utenfor kommer det plener og busker på begge sider av bygget. På østsiden kommer det lekeplass og gjesteparkering.

– Arbeidet er utført uten fraværsskader og uten spesielle utfordringer. Da aktiviteten var på topp, hadde vi 25 personer med på byggingen, sier prosjektleder Bjarne Ryland i Constructa Entreprenør.

Vedlikeholdsvennlige fasader
Bygget har rektangulær form. På tvers under bygget ligger det en kulvert med diameter på en meter der en bekk renner fra Kopar-vatnet til Storavatnet. Bærende konstruksjon er plasstøpt. Det flate taket bæres av q-dekker og er isolert og tekket med folie. Fasadene er kledd med Kebony og Steni-plater, noe som gir lang levetid og minimalt behov for vedlikehold.

Det er 250 millimeter isolasjon i veggene og i snitt 400 millimeter i taket. Vinduene har en U-verdi på 0,8.

Energiklasse A og B
Oppvarming skjer med vannbåren varme (viftekonvektorer) basert på grunnvarmepumpe. De seks endeleilighetene er i energiklasse B, de 12 andre i energiklasse A. Bygget har balansert ventilasjon med separate anlegg i hver leilighet. Både leiligheter, balkonger, svalganger og parkeringsanlegg er sprinklet.

38,5 millioner kroner
Tiltakshaver er Olatunet Askøy AS. Bygget er tegnet av Link Arkitektur AS og ført opp i totalentreprise av Constructa Entreprenør AS. Kontraktssummen er 38,5 millioner kroner eks mva. Byggestart var i november 2013 og det var innflytting i leilighetene fra midten av februar i år.


Flere prosjekter