Økt sykefravær

NHOs sykefraværsstatistikk viser en økning på 1,6 prosent fra i fjor.

Sykefraværet blant arbeidere økte fra 8,9 til 9,1 prosentpoeng fra 2000 til 2001. Sykefraværet økte for både kvinner og menn med henholdsvis 0,7 prosent for kvinner og 1,3 prosent for menn. Funksjonærene har en økning på fra 3,6 til 3,7 prosentpoeng, opp 3,6 prosent. Fraværet for mannlige funksjonærer økte gjennom 2001 med 4,7 prosent, mens tallet for kvinnene var opp 2,2 prosent. Samlet sykefravær for begge gruppene i 2001 var 7,1 prosentpoeng, en økning på 1,6 prosent fra fjoråret. Tallene er fremkommet etter sammenligning med identiske bedrifter.