Foto: Sara Johannessen / NTB SCANPIX

Økt sykefravær i bygg og anlegg

Sykefraværet i bygg og anlegg økt med 13,9 prosent i andre kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det kommer frem av Navs sykefraværsstatistikk, som ble publisert onsdag denne uken.

 Last ned statistikken over legemeldt fravær fordelt på næring her.

Sykefraværet har, ifølge Navs oversikt, økt med 13,9 prosent i bygg- og anleggsvirksomhet i Norge fra andre kvartal 2019 til andre kvartal 2020. Innen overnatting og servering er økningen størst, 16,5 prosent, og i omsetning og drift av fast eiendom er økningen også betraktelig, på 15,2 prosent.

I næringene forretningsmessig tjenesteyting og transport og lagring har sykefraværet økt med henholdsvis 14,6 og 13,2 prosent.

– Den kraftige økningen kan henge sammen med at disse næringene ble hardt rammet av myndighetenes nedstenging. De lar seg vanskelig kombinere med hjemmekontor og er også berørt av den generelle nedgangen i norsk økonomi, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fra Nav.

Nedgang fra første kvartal

Det totale sykefraværet i andre kvartal er 5,9 prosent, en nedgang på 8,3 prosent siden første kvartal i 2020. Sykefraværet er dermed på samme nivå som før koranapandemien, men sykefravær knyttet til luftveislidelser er fortsatt høyere enn vanlig, skriver Nav.

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2020 er 5,1 prosent og det egenmeldte er 0,7 prosent. I forhold til første kvartal i år har det vært en reduksjon på 5,4 i det legemeldte fraværet, mens det egenmeldte fraværet ble redusert med 25 prosent til et rekordlavt nivå. Sammenlignet med andre kvartal 2019 er det en økning på 4,7 prosent i det legemeldte sykefraværet.

Mindre koronaeffekt

For å kunne sammenligne sykefraværet med forutgående kvartaler, blir det justert for sesongvariasjoner. For å få et tydeligere bilde av koronapandemiens påvirkning på sykefraværet, skriver Nav at de ikke har justert for influensa- eller koronadiagnoser.

– Koronapandemien hadde en mindre effekt på sykefraværet i andre kvartal enn i første kvartal. Det henger sammen med at smittetallene nådde toppen allerede i slutten av mars, men også med de mange permitteringene, sier Hans Christian Holte i pressemeldingen.

Totalt var det 451.000 legemeldte sykefraværstilfeller i andre kvartal. Det er en nedgang på 40.000, eller åtte prosent, skriver Nav.

– Selv om det er en nedgang i antall sykefraværstilfeller, er det en klar økning i antall tapte dagsverk. Det kan tyde på at sykefraværene i snitt er lengre enn på samme tid i fjor, sier Holte.