Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.
Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Økt omsetning, men litt svakere resultat for Norconsult

Norconsult-konsernet økte omsetningen i tredje kvartal, men pandemien påvirket resultatet.

Omsetningen i Norconsult-konsernet endte på 1.510 millioner kroner i tredje kvartal mot 1.419 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Det tilsvarte en økning på 6,4 prosent. Driftsresultatet før goodwill-avskrivninger ble 141millioner kroner mot 161 millioner i samme kvartal i fjor.

Fjorårstallet er korrigert for kostnader til lønnsbonus innført ved avvikling av B-aksjeordningen i Norconsult AS, og er derfor sammenlignbart. Konsernet leverer en brutto EBITA-margin på 9,3 prosent, mot 11,4 prosent i samme kvartal i fjor. Årsaken til nedgang i EBITA er noe svakere fakturerbarhet som følge av sykefravær samt effekter fra gjenåpningen av samfunnet, noe som medfører økt reiseaktivitet, sosiale sammenkomster og kurs- og opplæringsaktiviteter. Dette er i tråd med forventningene, skriver Norconsult i en pressemelding.

– Jeg er tilfreds med resultatene, og det er gledelig å se at den positive trenden fortsetter i Norconsult Sverige, Norconsult Danmark og i datterselskapet Technogarden. Driftsmarginen hittil i år på 9,1 prosent er på samme nivå som fjoråret, og reflekterer et generelt høyt aktivitetsnivå og god oppdragsgjennomføring. Ordreboken utvikler seg positivt i alle forretningsområder og vi har tro på at vår lokale tilstedeværelse er viktig og riktig, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult i meldingen.