Glomma ved Flisa bro i Åsnes kommune. Det er sendt ut gult farevarsel for flom mandag for både Glomma og Øyeren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Glomma ved Flisa bro i Åsnes kommune. Det er sendt ut gult farevarsel for flom mandag for både Glomma og Øyeren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Økt flomfare flere steder i landet

NVE varsler flomfare på gult og oransje nivå flere steder i Nord-Norge og på Østlandet de kommende dagene som følge av regn og snøsmelting.

Nedbør, vedvarende snøsmelting og oppsving i temperaturen fører til økt flomfare flere steder, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. Faren er størst i Nord-Norge og på Østlandet.

Flomvarselet for Altaelva nedenfor Altadammen i Indre Finnmark er oppjustert til oransje nivå. NVE venter at snøsmeltingen vil gjøre at vannføringen holder seg på samme nivå utover søndag og mandag morgen. Flomfare mellom 5- og 50-årsnivå er sendt ut. NVE har også sendt ut et nytt flomvarsel på gult nivå for kyststrøkene fra Lofoten til Tromsø som følge av regn og kraftig snøsmelting.

Oransje nivå

På Østlandet oppjusteres også flomfaren de kommende dagene. I Sperillen og Drammenselva ved Mjøndalen bro har flommen nådd gult nivå. Vannføringen i flere elver og innsjøer vil kunne nå gult og oransje nivå i starten av uken.

– Vi har nå sendt ut et varsel om oransje nivå for Krøderen som gjelder fra tirsdag, sier flomvakt Sjur Kolberg i NVE.

– Vannføringen i Trysilelva ligger allerede på gult nivå og ventes å nå oransje nivå i løpet av mandag som følge av sterk snøsmelting gjennom helgen og noe regn mandag, sier Kolberg

Situasjonen er svært følsom for endringer i temperatur og nedbørsmengder.

Jord- og flomskred

Vannføringen har tatt seg opp i både Glomma og Øyeren, og det er sendt ut gult farevarsel for begge steder. Regn i løpet av mandag og tirsdag kan føre til ytterligere økning. I Glomma sør for Vormsund ventes elven å nå gult nivå tidlig i uka. NVE har sendt ut flomvarsel på gult nivå som gjelder for kommunene langs den sørligste delen av både Glomma og Øyeren.

– I tillegg ventes det potensielt lokalt mye regn, noe som vil gi økende fare for jord-, sørpe- og flomskred. Det er i dalstrøk der det fortsatt ligger mye snø på fjellet som er mest utsatt, sier jordskredvakt Per Glad i NVE.