Oksenøya

Oksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG ArkitekterOksenøya felt B4 - B6, på Fornebu 4.2.2019 Byggherre: OBOS Fornebu Totalentreprenør: WK Entreprenør Arkitekt og LARK: TAG Arkitekter

På en jomfruelig og frittliggende eng med utsyn mot Holtekilen i vest har WK Entreprenør i en totalentreprise nettopp ferdigstilt 51 leiligheter fordelt på sju bygg for OBOS Fornebu.

Fakta

Sted: Fornebu

Prosjekttype: Småhusbebyggelse

Bruttoareal: 6.100 kvadratmeter

Byggherre: OBOS Fornebu

Totalentreprenør: WK Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 172 millioner kroner

Arkitekt og LARK: TAG Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIBR og RIG: Boro-Bygg l RIAKU, RIByFy og VA / Infrastruktur: Rambøll Norge l

Underentreprenører og leverandører: Rør: Andersen og Aksnes l Ventilasjon: Bravida l Elektro: Stoplight Elektro l Prefab: Con-Form l Grunnarbeider: Firing & Thorsen l Betong- og tømrerarbeider: Submet l Oppmåling: Asker oppmåling l Gulvpuss og påstøp: Oslo Gulvavretting l Avfallshåndtering: Franzefoss l Tekking: IcopalTak l Blikkenslager: Franke Onsrud l Mur- og flisarbeid: Stryken og Gudbrandsen l Maler: Malermester Dema l Kjøkken: Studio Sigdal l Parkett: Parkett og Gulv Studio l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk l Lås og beslag: Lås og Prosjekt l Brannsikring: Christiania Brannteknikk l Himling: Rovik Montasje l Porter: Hörmann l Baderomsinnredning: Foss Bad l Fuging: Fugemesteren l Utomhusarbeider: Sport og Grønt l Solavskjerming: NerliGruppen l Boder: Garantell Bygg Oslo l Oppmerking: A-Merking l Byggevarer og Nordic Door-innerdører: Optimera l Heis: Orona Norway

De sju byggene ligger som en mer lavmælt kontrast til blokkbebyggelsen på den andre siden av Oksenøyveien. I tundannelsen mellom byggene er det lagt vekt på landskapsutforming med beplanting av stedegne planter og trær, men også benker, bordtennisbord og lekeapparater. Bruer og plattinger i tre-materiale både bryter opp og binder sammen utomhusområdene.

Arkitekt har vært TAG Arkitekter som i sin beskrivelse angir en målsetting om å benytte materialer og byggeskikk med et bevisst forhold til bærekraft og biologisk mangfold. Termofuru er benyttet som hovedmateriale i fasader, mens pulttakene har grønne takflater. Foruten å skape liv i gesimsene og gi ekstra lys inn i de øverste leilighetene, bidrar de grønne takflatene også til fordrøyning av overflatevann.

Siktlinjer og bedre gjennomsyn er forsterket ved å vri husenes plassering noe i forhold til hverandre og til Oksenøyveien.

Kvalitetsheving

– Arkitektene her har vært gode, sier prosjektleder i OBOS Fornebu, Terje Hagen. – Fasader, farger og den spesielle skjermteglen som markerer inngangs-partiene skiller seg ut. Vi gikk inn for en ganske høy kvalitetsheving i disse trinnene.

En kvalitet i seg selv er himlingshøyder som går fra 2,6 meter til nesten tre meter i enkelte partier for de øverste leilighetene. Men det er også lagt betydelige kvaliteter i fellesarealer og himlinger med armatur, marktegl på gulver, bambuspanel på vegger og eikespiler med bambusoverflate i himling.

Avhengig om det er såkalte to- eller trespennere inneholder byggene enten seks eller ni leiligheter, fordelt på tre etasjer pluss kjeller. Bortsett fra de husene med ni leiligheter har alle kjeller med store boder, og teknisk rom for ventilasjon, sprinkling og rør. De med ni leiligheter har ett felles teknisk rom i ett av byggene.

Under de tre byggene i Oksenøyveien mot øst er det en felles p-kjeller for alle byggene, med innkjøring fra nord. De fire andre byggene er frittstående.

To trinn ble tre

For WK Entreprenør var det opprinnelig en kontrakt som gjaldt for byggetrinnene B4 og B5. Men OBOS Fornebu hadde også et tomtestykke litt lenger sør.

– I trinn B6 hadde vi opprinnelig planer om fire rekkehus til. Men tomta var for liten, blant annet fikk vi ikke organisert parkeringen godt nok. I stedet la vi heller inn et hus med seks leiligheter, og innlemmet det i sameiet. Dermed var det noen ingeniørhoder som måtte jobbe litt da vi måtte utvide den allerede planlagte p-kjelleren for de to første trinnene, forklarer Hagen.

Anleggsleder Yngve Nergård forteller at det var en utfordring for WK Entreprenør med byggeaktiviteten i området.

– Skanska holder på med en blokkbebyggelse på den andre siden av Oksenøyveien. Samtidig er det gående et prosjekt for etablering av infrastruktur i området. Da ble det en krevende logistikk med rigg, kraner og ut- og inntransport av varer og leveranser, sier Nergård.

– Vi holder på med flere trinn på dette feltet, og infrastruktur med IKT, søppelsuganlegg og Hafslund blir da ganske komplisert – og svært viktig – å få på plass til rett tid, bekrefter Hagen.

Trinn B4 og B5, med de seks første byggene, har plasstøpte kjellere, plattendekker og prefabrikkerte ytterveggselementer. Bygget i B6 har plasstøpt kjeller, plattendekker og plassbygde yttervegger. WK Entreprenør har i hovedsak hatt betong- og tømrerarbeidene i egen regi.

– Det er egentlig sju prosjekter for oss, siden det var litt forskjellig oppstart på alle. Vi mener vi har gjort det ganske riktig på det første bygget, og har klart å holde flyten frem til nå. Samarbeidet med OBOS Fornebu har vært veldig godt, og vi har sammen definert kvaliteter og løsninger gjennom hele prosjektet, forteller Nergård.

– Det har ikke vært de store endringene underveis. Ingen uforutsette, stort sett bevisste endringer og ting vi visste var regulerbart. Samarbeidet med WK Entreprenør og deres byggeplass-ledelse har fungert veldig bra. Det viktigste er at kundegruppen vår så langt er veldig godt fornøyde, sier Hagen.


Flere prosjekter