Oksenøya Senter Treklang

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Aaselogo

Aaselogo

Fallsikkerhet

Fallsikkerhet

Granitor

Granitor

RVT

RVT

Certego

Certego

Lianlogo

Lianlogo

SkedsmoBetong

SkedsmoBetong

SHbygg

SHbygg

Nikkarit

Nikkarit

Franke

Franke

BBM

BBM

Coromatic

Coromatic

MrFug

MrFug

En barneskole med flerbrukshall for over tusen elever, en barnehage og ett sykehjem for eldre. Med Oksenøya Senter Treklang har Bærum kommune og Veidekke bygd tre store formålsbygg som ett prosjekt.

Fakta

Sted: Fornebu, Bærum

Prosjekttype: Skole-, barnehage- og helsebygg

Bruttoareal: 38.000 kvadratmeter

Kontraktsum: 1,1 milliarder eksklusive merverdiavgift

Byggherre: Bærum kommune

Prosjektleder: Aase Prosjekt

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen, Arkitema Architects

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Rådgivere: RIEn, RIV, RIVA, RIBr, RIG: Multiconsult l RIE: Heiberg & Tveter l RIA: Brekke & Strand l RIB: WSP l ITB: Itech

Underentreprenører og leverandører: ABC Pussteknikk l Andersson & Kjærnsmo l Arcon Entreprenør l Assemblin l Betongmann l Betotec l Binderholz Bausysteme l Buskerud Betongvarefabrikk l Byemark Stål l Byggimpuls l Bærum Byggmontering l Båsum Boring l Certego l Coromatic l Egas Sport l Energima l EP Bygg og Maler l Etac l Eventor l Fallsikkerhet l Firesafe l Franke Onsrud Blikkslageri l Gast Entreprenør l Geo Fundamentering og Bergboring l Gulventreprenøren l Haniss l HesselbergTak l Idema l Indian Bygg l Jeld-Wen l Kompan l Lefdal Installasjon l Lian Vinduer l Manglerud Rørleggerbedrift l Mr. Fug l Nassau Norport l Nerligruppen l Nikkarit l Norrøna Storkjøkken l Norske Bæresystemer l Omega Aakerholdt l Optimera l Oslo Epoxybelegg l Oslo Kjøleteknikk l PKS Industri l Powertech Engineering l Probad l Radonmannen l Ramirent l RVT l Safetyrespect l SH Bygg l Skedsmo Betong l Solcellespesialisten l Velux Commercial Bramo l Øst Betongsaging l Østlandske Fasadeteknikk l Åkrene Mek Verksted

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Treklang består av tre kommunale formålsbygg; Oksenøya barneskole, Oksenøya barnehage og Oksenøya sykehjem.

Skolen åpnet dørene til skolestart i august, og er en fem parallell barneskole for 1.050 elever med tilhørende flerbrukshall og utomhusanlegg. Barnehagen åpnet til samme tid. Den har seks baser, fordelt på tre etasjer, og er bygd for 300 barn.

Sykehjemmet ble nylig ferdigstilt og har 150 beboerenheter, fordelt på fire etasjer. De første beboerne flytter inn i mars. Under sykehjemmet er det bygd en parkeringskjeller med 127 parkeringsplasser tilrettelagt for el-biler og en rekke sykkelplasser. Kjelleren har sykkelrampe, og egen underjordisk inngang til hvert av byggene.

I alt er prosjektet 37.000 kvadratmeter stort, og kostnadsrammen er på over 1,7 milliarder kroner.

Ønsker sambruk

Prosjektansvarlig Kurt Tryaire Haugen i Bærum kommune sier senteret er det første prosjektet til kommunen der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Plasseringen av de tre byggene, med utstrakt bruk av tre i fasaden og konstruksjoner, skal også gi følelsen av et sammenhengende kvartal.

– Vi har samlet ulike brukergrupper og aldersgrupper på samme eiendom. Et nøkkelord for prosjektet er sambruk. Vi ønsker å skape et aktivt felles miljø for brukerne, og legge opp til at de blant annet samkjører arrangementer og aktiviteter. Målet er å skape en hyggelig arena der unge som gamle møtes. Her skal ikke de gamle stues bort, men være en del av et område med liv og røre, sier han.

Skolen er på nærmere 15.000 kvadratmeter, og består i tillegg til fire etasjer med klasserom av en etasje med spesialrom som sløyd, bibliotek, musikkrom, ballettsal og kunst og håndverk. I tillegg består bygget av både en flerbrukshall og en forsamlingssal som kan brukes på tvers av formålsbyggene.

– Flerbrukshallen skal brukes som gymsal for elevene på dagtid, og av idretten på ettermiddag og kvelden. Den har en egen inngang som kan brukes etter skoletid. Hallen kan deles i to ved behov, og brukes til alt fra basket og håndball til turn. Den er i tillegg tilrettelagt for turn med egen trampolinegrop, sier Haugen.

– I tillegg kan både hallen og forsamlingssalen brukes til ulike arrangementer og aktiviteter på kveldstid. Med unntak av det inngjerdede området til barnehagen kan også utomhusanlegget benyttes fritt av både beboere og andre, legger han til.

Vekstområde

Utomhusområdet består blant annet av en 9-er kunstgressfotballbane, flere lekeplasser for barn i ulike aldre, et sentralt torg med kafe og «generasjonsgaten» som går mellom byggene.

– I tillegg omkranser Nansen-parken tre av fire sider av eiendommen. Prosjektet er knyttet til parken med egne tilførselsveier, og tanken bak er at man skal kunne komme seg til eiendommen uten å bruke bil. Bakgrunnen for skolen og barnehagen er å ta unna kapasiteten i nærområdet, som er i stor utvikling. Det bygges ut mange leiligheter i området, så plassene blir nok fylt opp fort, sier han.

– Når det blir fullt belegg med Oksenøya-beboere vil gang- og sykkelveiene komme til sin fulle rett, men det vil nok ta noen år. Dette er en skole for framtiden. Inntil videre går det også en del elever her fra andre områder, blant annet fra Lysaker skole som nå pusses opp. De fraktes med bil og buss , som innimellom fører til trafikkutfordringer. Her ute er det lagt opp til at man skal bruke grønn transport, legger Haugen til.

FutureBuilt-prosjekt

Han forteller at storprosjektet generelt har høye klimaambisjoner, og utstrakt bruk av tre.

– Alle byggene har trefasader, og det er også bakgrunnen for navnet Treklang. Sykehjemmet og barnehagen er i tillegg bygd med massivtre som bærende konstruksjoner. De er ført opp med en stor andel prefabrikkerte elementer som er blitt heist på plass. Byggene er tilrettelagt for å kunne demonteres. Det har bidratt til en veldig effektiv byggeprosess, sier han og legger til:

– Det er mye synlig massivtre innvendig, og det rene treverket bidrar til et godt innemiljø. I tillegg er det generelt veldig store vindusarealer i byggene, som gir veldig godt lysinnslipp. Ellers er det bygd med lavkarbonbetong, som også er viktig tiltak for å redusere C02-avtrykket.

Byggene er bygd etter passivhusstandard, og prosjektet leveres med karakter BREEAM-NOR outstanding. Det er også et FutureBuilt-prosjekt. De har også som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent innen transport, energi- og materialbruk.

– Mens det er lagt sedumtak på barnehagen, er det lagt flere tusen kvadratmeter med solceller på takene til på skolen og sykehjemmet. Byggene er bortimot selvforsynt med solenergi. I tillegg er det miljøvennlig fjernvarme og fjernkjøling som leveres med sjøvannsvarmepumper, sier han og påpeker at prosjektet har en felles trafo som fordeler strøm til alle byggene.

Haugen legger til at alt av innvendig og utvendig utstyr er topp moderne.

– Det er generelt svært god kvalitet, ikke bare på materialvalg og utendørsområdene, men også innvendige overflatene og finishen. Alt utstyr er nytt og topp moderne, med mye automatikk, sier han.

Haugen forteller videre at byggherren gjennom hele prosjektet benyttet spesialrådgivere for å følge opp byggingen og de tekniske anleggene, i tillegg til en prosjektleder for hvert bygg.

Komplekst prosjekt

Planleggingen av storprosjektet på Oksenøya startet i 2015. Deretter ble det fattet vedtak om de store linjene i prosjektet i 2017, og i 2018 ble det utlyst konkurranse.

Veidekke fikk kontrakten som totalentreprenør i prosjektet, og grunnarbeidene startet i 2019. Prosjektleder Gisle Jacobsen beskriver byggeprosessen som spennende, utfordrende og lærerik.

– Det er spennende å drive tre delprosjekter i et stort byggeprosjekt. Det er utfordrende og drive tre prosjekter parallelt med ulik overleveringsdato og hvor brukerne gradvis blir en del av våre nærmeste naboer. Det er lærerikt å være med på et Breeam Outstanding- prosjekt, sier han.

I likhet med mange andre prosjekter i samme perioder har de hatt utfordringer knyttet til pandemien, men Jacobsen sier de i godt samarbeid med leverandører, samarbeidspartnere og byggherre likevel har gjennomført byggeprosessen på en god måte.

– Den overordnede milepælen på Oksenøya var å ferdigstille de tre byggene til avtalt tid, med tilhørende kvalitet og oppnå Breeam Outstanding, forteller han.

– Hva har vært hovedutfordringene i byggeprosessen?

– Kompleksitet er nok nøkkelordet. Det har vært enormt mange parter involvert i byggeprosessen både med tanke på byggeplassorganisasjonen, prosjekteringsorganisasjonen og utførende. Det å sikre og utføre tverrfaglige gode løsninger, kommunisere beslutninger ut i hele organisasjonen, samt flyten og den daglige logistikken har nok vært de største utfordringene, sier Jacobsen.

Haugen sier de er fornøyde med resultatet.

– Byggene er blitt overlevert til avtalt tidspunkt. Det er noen barnesykdommer og mindre avvik som i alle prosjekter, men generelt er vi fornøyde. Bærum kommune har aldri bygd tre så store bygg som ett prosjekt. Sånn sett er dette nybrottsarbeid, og erfaringene er veldig gode, sier Haugen.


Flere prosjekter