Økokrim-sjef Pål Lønseth sier at de har sett en økning av digital svindel de siste årene, og at det derfor nå skal opprettes en ny enhet som skal få bukt med problemet. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier at de har sett en økning av digital svindel de siste årene, og at det derfor nå skal opprettes en ny enhet som skal få bukt med problemet. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Økokrim oppretter bedragerienhet etter økning av digital svindel

De siste årene har Økokrim registrert en økning av bedragerier på telefon, epost og nett. Nå oppretter de en egen bedragerienhet.

– Det er en stor økning i bedrageritilfeller og organiserte kriminelle strukturer som står bak disse massebedrageriene. Det kan være nettverk som sender ut flere tusen lenker, og hvis du trykker på lenken, kan du gi tilgang til det som ligger på PC-en din, og så videre, sier Økokrim-leder Pål Lønseth til Politiforum.

Bare i Norge tjener organiserte kriminelle trolig flere hundre millioner på slik svindel per år, ifølge Lønseth.

Han forklarer at politidistriktene ofte ikke ser hver enkelt bedragerisak i sammenheng med tilsvarende saker i andre distrikter. Målet er at den nye bedragerienheten skal kunne få et bedre overblikk, og at sakene dermed blir enklere å oppklare.

– Dette er et tiltak mot en identifisert trussel, som har fått lite oppmerksomhet, sier han.

Det er ikke tildelt egne midler til opprettelse av den nye enheten, og den må opprettes innenfor budsjettrammene politiet allerede har, ifølge Lønseth. Enheten skal etter planen opprettes i løpet av året.