Fredag vil Økokrim avgjøre om de åpner etterforskning mot Sindre Finnes og Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Tuva Åserud / NTB
Fredag vil Økokrim avgjøre om de åpner etterforskning mot Sindre Finnes og Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Tuva Åserud / NTB

Økokrim offentliggjør om de skal starte etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes fredag

Økokrim vil fredag offentliggjøre sin beslutning om det skal åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes i forbindelse med aksjehandel og habilitet.

Tidspunktet for offentliggjøringen er ennå ikke klart, men Økokrim skriver i en pressemelding at det vil skje på formiddagen.

Finnes har gjentatte ganger avvist å ha handlet på grunnlag av innsideinformasjon.

– Det er betryggende at Økokrim gjør en grundig jobb med å gjennomgå all informasjon i denne saken før de konkluderer med hvorvidt det er grunnlag for å åpne etterforskning, har Finnes' advokat, Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma, tidligere uttalt i en epost til NTB.

Store summer

I løpet av de åtte årene Erna Solberg var statsminister handlet kjøpte og solgte Sindre Finnes aksjer og verdipapirer for cirka 125 millioner kroner.

Solberg har tidligere uttalt at nøyaktige beløp ikke er vesentlige for å fastslå hennes habilitet, og har argumentert for at kortsiktig handel uansett gjør henne inhabil.

Partilederen har etter at aksjehandelen ble kjent også måttet svare kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om saken.

I et brev til komiteen i begynnelsen av oktober skrev Solberg at hun som følge av ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler blant annet kan ha vært inhabil i arbeidet med oljeskattepakken som ble innført i starten av koronapandemien. Hun nevnte også flere andre eksempler.

Mange saker

Hvor mange saker hun kan ha vært inhabil i, er svært vanskelig å gjøre et anslag over, ifølge Solberg.

«Jeg må derfor nøye meg med å si, i tråd med hva jeg har gitt uttrykk for tidligere, at det trolig er snakk om en rekke tilfeller», skrev hun.

I et nytt brev til komiteen 17. oktober avviste hun å ha vært inhabil i beslutninger om tiltak under koronapandemien.

Finnes satset på kursfall på Oslo Børs i dagene før Solberg-regjeringen innførte nye koronainnstramminger i september 2020.