Økokrim anker korrupsjonssaken på Tjøme til Høyesterett

Økokrim anker frifinnelsene av en sivilarkitekt og en tidligere byggesaksleder på Tjøme til Høyesterett.

Økokrim mener lagmannsretten forsto loven feil da domstolen endte med å frifinne sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen for korrupsjon.

De to ble i vår dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Vestfold tingrett, men Agder lagmannsrett kom til motsatt konklusjon.

Saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og ikke minst vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili til Svendsen.

– Vi mener lagmannsretten har tolket vilkåret «i anledning stilling» i korrupsjonsbestemmelsen uriktig når de har frifunnet de tiltalte, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.