Direktør Tone Grøstad i MGF kan melde om økning totalt i salget av anleggsmaskiner i årets første kvartal. Foto: MGF

Økning i salget av anleggsmaskiner

Maskingrossisternes Forening (MGF) melder om god økning i salget av anleggsmaskiner totalt i første kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor.

Ifølge direktør Tone Grøstad, er det hjullastere som har stått for den største økningen med 260 solgte maskiner i første kvartal i år, mot 180 maskiner de første tre måneden i fjor.

– Ja, det er en ganske stor endring, og vi er litt usikre på hvorfor. Den største endringen er at hjullastere som har under 80 hestekrefter har økt mest. Det er flere årsaker som kan ha vært utslagsgivende, da markedet er litt usikkert på grunn av blant annet Corona og endring i kronekursen. Det kan virke som om flere entreprenører vurderer litt mer enn tidligere om de trenger større maskiner, sier Grøstad til Byggeindustrien.

Når det gjelder gravemaskiner, har salget gått ned, men bare med 2,5 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Stor økning av små gravere
– Det ble solgt 277 gravemaskiner de tre første måneden i fjor, mot 270 i år. På gravemaskiner mellom 8 og 11 tonn har det vært en økning på hele 43 prosent, mens maskiner mellom 6 og 8 tonn har hatt en reduksjon i salget på 47,8 prosent. Gravemaskiner mellom 14 og 16 tonn har hatt en salgsøkning på 12, 5 prosent, 54 solgte maskiner i første kvartal i år, mot 48 i fjor. Når det gjelder gravemaskiner mellom 50 og 66 tonn, ble det solgt 12 i årets første kvartal, mot 5 i samme periode i fjor. Av gravemaskiner over 66 tonn ble det solgt en de første tre månedene i år, mot to i fjor, sier MGF-direktøren.

Trøkk i gaffeltrucksalget
Grøstad sier videre at gaffeltruckmarkedet er økende.

– Tidligere har vi hatt perioder med nedadgående salg. I fjor ble det solgt 5.032 gaffeltrucker totalt gjennom hele året, og det var en salgsøkning kvartal for kvartal. I første kvartal i fjor ble det solgt 1.582 gaffeltrucker, mens i årets første kvartal ble det solgt 1.748 enheter – en økning på 10,4 prosent. Når det gjelder salget av kompressorer, har det vært en liten tilbakegang i årets første kvartal – 536 solgte i 2020, mot 513 hittil i år, sier Grøstad.