Kunnskapsminister Jan Tore Sanne.

Arve Brekkhus

Øker utstyrstipendet til elever på bygg- og anleggsteknikk

I statsbudsjettet for 2020 styrker regjeringen utstyrsstipendet med 25 millioner kroner.

- Jeg ønsker at flere unge skal søke seg til yrkesfag. Vi gjennomfører et yrkesfagløft, og et mer rettferdig utstyrsstipend er en del av dette. Nå leverer vi på løftet om å øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Utstyrsstipendet er blitt kritisert for å være for lavt, særlig når det gjelder enkelte yrkesfaglige utdanninger.

- Målet er at det skal være en bedre sammenheng mellom de faktiske utgiftene til nødvendig utstyr, og stipendet som hver enkelt elev får. Det vil det blir med de endringene vi gjør nå. De nye satsene er ikke helt klare, men et av de fagene som vil øke mest er bygg og anleggsteknikk som vil øke med om lag 2.000 kroner i året, fortsetter Sanner.

Ungdomspartiene og elevorganisasjonen skal være fornøyd med regjeringens satsing.

- Jeg er kjempefornøyd med at regjeringen bevilger penger til utstyrsstipend. Vi er helt avhengig av fagarbeidere i fremtiden, og derfor er det viktig at vi viser at vi prioriterer det, sier Martine Tønnessen leder KRF.

- Politikere, næringsliv og offentlig sektor roper etter fagarbeidere. Fortsatt trenger vi gode nok insentiver til at ungdom velger og fullfører yrkesfag, men at lommeboken din ikke lenger skal avgjøre dette skulle bare mangle, sier leder av Elevorganisasjonen Alida de Lange D'Agostino.