Anette Aanesland, ny administrerende direktør i Nye Veier, er opptatt av at selskapet fortsetter sitt fokus på endring.  Det er en av grunnene til at styreleder Harald V. Nikolaisen ga henne lederjobben. Foto: Nye Veier.

Offensiv Nye Veier-sjef: - Vi skal fortsette å pushe bransjen

Nyansatt Nye Veier-sjef Annette Aanesland vektlegger at selskapet fortsatt skal være en betydelig endringsagent.

Onsdag kom nyheten om at Anette Aanesland er ansatt som ny administrerende direktør i Nye Veier. Aanesland har vært direktør for teknologi og utbyggingsstrategi siden oppstarten av Nye Veier i 2016, og har de to siste månedene fungert som konstituert sjef, etter at tidligere Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland ble vegdirektør.

På spørsmål om hvorfor hun takket ja til stillingen som ny toppsjef i Nye Veier, kommer Aanesland raskt inn på selskapets mandat om å endre måten vi både planlegger, bygger og drifter vei i Norge.

– Nye Veier er en betydelig endringsagent, og den rollen synes jeg er veldig spennende å få lov til og ytterligere utvikle, sier Aanesland til Byggeindustrien.

Pushing

I rollen som endringsagent trekker Aanesland frem pushing av bransjen som et viktig element.

– Vi skal fortsette å pushe bransjen på sikkerhetskultur, samfunnsansvar, og å jobbe med klimavennlige løsninger. Vi skal også pushe enda mer på standardisering og industrialisering. Det er et område vi mener det er mye å hente med tanke på å få ned kostnader ved veibygging, og dermed mer trafikksikker vei for trafikantene, sier Aanesland.

Viktige verdier

– Er det ikke fort gjort for Nye Veier å sette seg litt fast i samme spor i stedet for å fortsette endringsfokuset dere har hatt så langt?

– Jo, det kan det være. Samtidig har vi tre veldig gode verdier i å fornye, forbedre og forsikre. Dette er verdier som er under huden på våre ansatte og som vi skal fortsette å leve etter hver eneste dag. Vi skal fornye prosesser, måten vi jobber på og produktet som leveres. Vi skal forbedre det vi allerede har etablert, og det er viktig for oss å forsikre om at Nye Veier er en seriøs aktør som tar et stort samfunnsansvar, sier Aanesland.

Ønsker utvidet portefølje

Hun mener Nye Veier har opparbeidet seg en betydelig tillitt og et godt omdømme, som det blir viktig å bevare i fremtiden. Aanesland er også opptatt av at Nye Veier skal fortsette å ha en lettbeint organisasjon, også hvis porteføljen øker ytterligere.

– Vi ønsker oss en utvidet portefølje, men vi skal skalere uten å eskalere. Vi skal med andre ord vokse, men vi skal ikke vokse lineært med en utvidet portefølje, sier hun.

Bestemte seg helt på slutten

Den ferske Nye Veier-sjefen innrømmer at hun begynte å tenke noen tanker om lederjobben allerede da det ble klart at Ingrid Dahl Hovland ble ny vegdirektør. Aanesland måtte imidlertid gå noe runder med seg selv før hun tok den endelig beslutning om at dette var en jobb hun ønsket seg.

– Sikker ble jeg vel egentlig ikke før helt på slutten, sier hun.

Tydelig og uredd

– Hva er dine styrker som leder?

– Jeg har styrker som går på struktur og tydelighet. I tillegg er jeg uredd. Jeg er også resultatorientert og jeg har en faglig bakgrunn som gjør at jeg kjenner veldig godt til alle prosessene selskapet jobber med. Jeg er teknisk utdannet og har jobbet med samferdsel mer eller mindre i hele min yrkeskarriere, forteller Aanesland.

Anette Aanesland er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole, og har blant annet arbeidet som avdelingsdirektør i Statens vegvesen og teknisk sjef i Agder OPS Vegselskap.

Fornøyd styreleder

Også styreleder Harald V. Nikolaisen i Nye Veier virker å være veldig godt fornøyd med at Aanesland takket ja til å bli ny toppsjef i Nye Veier.

– Anette har Nye Veier under huden. Hun har bidratt til utviklingen av både modellverk og metoder som har gjort selskapet til en utfordrer i norsk veibygging. Vi er svært tilfredse med å få henne på plass som ny leder i Nye Veier, sa styreleder Harald V. Nikolaisen i Nye Veier i pressemeldingen som kom ut i forbindelse med ansettelsen.

Takker for tillitten

Aanesland takker for tillitten og hun ser frem mot å lede et selskap med medarbeidere hun mener gjør en strålende jobb.

– Det er en kompetent organisasjon som vi skal utvikle videre til å levere på de målene vi har satt oss, sier hun til Byggeindustrien.