OBS Bygg Leangen

OBS Bygg Leangen er den største enkeltinvestering Coop Midt-Norge har gjort noensinne, forteller viseadm. dir. Bjørn Vik-Mo (helt til høyre) De øvrige er fra venstre Per Ove Stokkan fra Byggherrerpådgiver1, Eirik Gamlem som har vært Coop Midt-Norges prosjektleder og butikksjef Rune Bakken.OBS Bygg Leangen er den største enkeltinvestering Coop Midt-Norge har gjort noensinne, forteller viseadm. dir. Bjørn Vik-Mo (nr. to fra høyre) De øvrige er fra venstre Eirik Gamlem som har vært Coop Midt-Norges, butikksjef Rune Bakken og prosjektleder Per Ove Stokkan fra Byggherrerpådgiver1.Butikksjef Rune Bakken er fornøyd med å kunne ønske velkommen til nytt varehus. Skjermen som også ønsker velkommen er koblet til et system som holder regnskap med hvor mange kunder som er inne i butikken, og om tallet passerer 750 skifter den til STOPP i rødt.Janne Sørgård (t.v.) og Heidi Sommer har arbeidet lenge i OBS Bygg, og ser frem til å ta imot kundene i a avdelingen for bad og garderobe.Siw Smeby har blant annet solgt maling i OBS Bygg i 13 år og er fornøyd med forholdene hun nå skal jobbe under.Inne i trelastavdelingen med drive-throughløsning. Her er det Tomas Tøndelstrand skanner varene som kunden allerede har plassert i bilen.Anita Moseng er avdelingsleder for trelast.

Varehuskjeden OBS Bygg har vært på plass i Trøndelag siden 1976, men det blir et solid tilskudd når man nå forlater lokalene i City Lade og tar i bruk et splitter nytt bygg på Leangen.

Fakta

Sted: Leangen, Trondheim

Prosjekttype: Byggevarehus

Bruttoareal: 10.000 kvadratmeter

Byggherre: Coop Midt-Norge

Hovedentreprenør: HENT

Prosjektkostnad: 157 millioner kroner

Arkitekt og landskapsarkitekt: ARC Arkitekter

Byggeledelse: Byggherrerådgiver1 v/Per Ove Stokkan

Rådgivere: RIB: Aas-Jakobsen Trondheim l RIG: Multiconsult l RIBr, RIBFy, RIAku: Rambøll Norge l RIVA: Structor Trondheim

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: BN Entreprenør l Elektro: Sønnico l Rør: Flow Trøndelag VVS l Ventilasjon/SD: GK Inneklima l Prefab: Contiga l Glassarbeider: Riis Glass & Metall l Taktekking: Mester Tak Entreprenør l Porter: PortXpert Midt-Norge l Gulvstøper: Rs Gulv l Smedarbeid: Br. Midthaug l Fasademontør: AMG l Takplater: Profilbygg l Maler: B. Bersvendsen l Gjerder/beskyttelse: Foraas områdesikring l Lås og beslag: Systemsikring l Solceller: Getek l Himling: Modulvegger l Blikkenslager: Mesterblikk

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Dette er den største enkeltinvestering vi noensinne har gjort i en enkelt butikk, til sammen legger vi 187 millioner kroner i tomt, bygg og inventar, sier en fornøyd viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo i Coop Midt-Norge.

Han ser frem til å flytte fra dagens lokaler på Lade, som er både trange og noe uhensiktsmessige ut fra dagens krav og behov. Byggeindustrien møter Vik-Mo og butikksjef Rune Bakken sammen med Per Ove Stokkan som har vært prosjektleder fra Byggherrerådgiver1 og Eirik Gamlem som har vært Coop Midt-Norges prosjektleder for anlegget.

Store dimensjoner

Med et areal som blir på totalt 10.379 kvadratmeter skulle det ligge til rette for stor aktivitet og god vekst. I det nye bygget blir for eksempel bare trelast-avdelingen på 5.318 kvadratmeter, omtrent like stor som hele det tidligere varehuset.

– For så vidt levde vi godt på Lade i mange år, men etter hvert så vi at det ble trangt, spesielt når det gjaldt nettopp trelast. Derfor tror vi mange vil sette pris på at det nå blir drive-through på dette området, samtidig som vi også har lagt opp til en stor grad av både selvbetjening og også klikk-og-hent som vi tror mange vil sette pris på her, sier Vik-Mo.

Vik-Mo forteller at i arbeidet med å finne en passende tomt til et nytt varehus festet man seg ved tomten der Nortura hadde sitt slakteri tidligere.

– For noen år siden ble vi enige med IKEA om å kjøpe denne tomten. IKEA hadde behov for å bygge nytt lager, og vi så at dette kunne være et spennende sted for et byggevarehus. Når det nå står klart tror jeg det blir bra både for de ansatte og kundene å få et byggevarehus som er tilpasset dagens behov. Det er også en god beliggenhet, rett ved E6, og det er heller ingen ulempe å ha IKEA som nabo, sier han.

Innenfor de over 10.000 kvadratmeterne er det blitt 4.277 kvadratmeter butikk-areal. Trelastavdelingen med drive-through dekker godt over 5.000 kvadratmeter, mens det blir sosiale rom og lager på 635 kvadratmeter og et plantemarked på 149 kvadratmeter. Bygget har også en kjeller på 5.055 kvadratmeter som etter hvert skal gi plass til parkering. Ved åpningen var det 226 parkeringsplasser klar, og der er også hurtigladere for el-bil.

Gikk smertefritt

Torgeir Schanke, som har vært prosjektleder for totalentreprenøren HENT beskriver det som et stort prosjekt. Selve arbeidet tok 16 måneder, men ikke minst på grunn av en mild vinter gikk arbeidet greit og smertefritt, slik at man klarte både å følge fremdriftsplanen og levere til avtalt tid.

– Vi har også hatt kjempeflinke underentreprenører som jeg tror har kommet godt ut av det, og vi har hatt god dialog med byggherre. Det har vært snakk om mange kvadratmeter som skulle bygges, men det er mye luft i bygningskroppen. Rent bygningsteknisk sett er det jo ikke noe kjempeavansert anlegg, bortsett fra at det er bygget et sprinklerbasseng innvendig. Og for min del er det første gang jeg har vært med på å bygge et basseng innvendig. Det er jo et ganske enormt sprinklersystem som skal dekke mange kvadratmeter og da må det leveres mange kubikkmeter vann om det skulle bli brann, sier han.

Ellers har bygget prefabrikkerte betongsøyler og hulldekker, hulldekkene ligger både i første etasje og takplanet. Det er en massiv bygningskonstruksjon. I parkeringskjellerr er det plasstøpte vegger, ikke minst er det en bakvegg som er støpt opp med åtte meter høyde.

Taket er forsterket, men Bjørn Vik-Mo sier at foreløpig er det ikke planer om det skal komme en mulig utvidelse der.

– Vi valgte å gjøre det slik, som en investering i fremtiden. Men foreløpig er det ikke regulert for noen påbygging, vi gjorde det bare for å kunne ha muligheten hvis det skulle bli aktuelt, sier han.

God energiløsning

Miljøet er viktig for Coop, også i et prosjekt som dette. Bygget er i energiklasse A og er også passivhus. Blant løsningene er varmepumper som utnytter jordvarme, på taket er det et solcelle-anlegg på 400 kvadratmeter ved siden av at man også er koblet til fjernvarmesystemet i Trondheim.

Både byggherre og entreprenør er også fornøyd med at prosjektet er gjennomført uten skader eller uhell, helt fra man startet med rivning av det gamle bygget som sto på stedet frem til ferdig bygg.

Per Ove Stokkan fra Byggherrerådgiver1 sier også at det har vært et greit prosjekt å gjennomføre.

– Det startet med rivning av det gamle Nortura-slakteriet som besto av 33.000 kvadratmeter bygningsmasse med kontor, slakteri, fjøs og litt forskjellig. Dette ble revet i 2018. Deretter fulgte en ganske stor massejobb når tomta skulle planeres og gjøres klar for bygging og vi fikk inn HENT som totalentreprenør. Tomta ligger for øvrig slik til at det ikke ble noen store problemer med rigging, transport og så videre. Men det ble en del arbeid med veien forbi området, vi fikk etablert gang- og sykkelvei og det måtte tilpasses med avkjøring til varehuset for å slippe tilbakehoping av trafikken, sier han.