Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.Foto: Trygve Indrelid

OBOS støtter regjeringens nye boligstrategi

Regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk får full støtte fra boliggiganten OBOS.

Regjeringen la denne uken frem sin strategi for sosial boligpolitikk Alle trenger et trygt hjem (2021-2024).

Her åpner de blant annet for å kreve at utbyggere skal bygge flere nye boliger med alternative kjøpsløsninger.

– Det vil kunne hjelpe mange som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, kommenterer OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding fra boligbyggeren.

– Hvordan vi bor, påvirker alle deler av livet. Derfor er målet med regjeringens nye strategi å bidra til at flere får et trygt og godt hjem, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i forbindelse med den nye strategien.

Regjeringen legger også frem forslag til en ny boligsosial lov som de mener vil klargjøre kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet. Kommunene skal for eksempel ta boligsosiale hensyn i planleggingen og ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte. Fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn med at kommunen oppfyller plikten til å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Astrup åpner for at kommunene gjennom plan- og bygningsloven skal kunne stille krav om at en andel av boligene i nye prosjekter blir satt av til ulike løsninger som gjør det lettere for flere å eie egen bolig.

Dette er, ifølge pressemeldingen fra OBOS, i tråd med et forslag de lanserte tidligere i høst.

– Vi har stilt oss spørsmålet: Hvordan kan flere få mulighet til å eie sin egen bolig i pressområder som Oslo? Et av svarene er at myndighetene må gis rett til å kreve at utbyggerne selger nye leiligheter med boligkjøpsmodeller som sikrer en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet enn i dag. Dette kan skje ved at et visst antall boliger i et boligprosjekt, eksempelvis 10 til 20 prosent, skal tilbys gjennom alternative boligkjøpsmodeller. Vi tror dette vil være mulig å gjennomføre med lønnsomhet for både små og store boligbyggere, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS har tidligere utviklet ulike kjøpsmodeller som skal gjøre det mulig for flere å kjøpe bolig.

Boligbyggeren skriver at de i løpet av få år skal tilby 1.000 boliger hvert år med ulike boligkjøpsmodeller.