Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Bildet er tatt på Ulven i 2020. Foto: Trygve Indrelid
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Bildet er tatt på Ulven i 2020. Foto: Trygve Indrelid

OBOS-salget falt 44 prosent

OBOS solgte 1.587 boliger til en verdi av 7,7 milliarder kroner i 2023. Sammenlignet med 2022 er det en nedgang på 44 prosent.

– Vi ventet at 2023 skulle bli et krevende år, og det ble det også. Pris- og renteøkninger har slått hardt inn i nyboligmarkedet i både Norge og Sverige og kundene har satt seg på gjerdet, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding. 

Nedgangen i salg av eneboliger og småhus er på 25 prosent, mens nedgangen i salg av leiligheter er på 54 prosent. Siraj forteller at nedgangen merkes mest i Oslo-området der de bygger leiligheter og volumene i utgangspunktet er større.

Nedgangen i markedet traff først småhussegmentet, og OBOS skriver at de har brukt 2023 til å posisjonere sin virksomhet i dette segmentet for fremtiden.

– OBOS Block Watne har hatt et 2023 som forventet, i et tøft marked. Det har også vært lyspunkt og spesielt i Rogaland har vi hatt godt salg gjennom året. I Sverige, hvor vi har stor industriell produksjon av boliger, har vi dessverre sett oss nødt til å gjøre store tilpasninger i bemanningen som følge av markedet. Boligbehovet er til stede og vi tror etterspørselen etter miljøvennlige småhus i tre vil ta seg opp igjen. Produksjonen av småhus vil endre seg i årene som kommer og vi investerer derfor i en ny og mer automatisert fabrikk for industriell produksjon i Sverige, sier konserndirektør for Boligutvikling Trehus Marianne Gjertsen Ebbesen i samme melding.

I 2023 ble det satt i gang bygging av 1.685 boliger og OBOS har nå 5.678 boliger under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er på 59 prosent, ned fra 67 prosent ved utgangen av 2022

– Et svakere boligsalg gjør at vi må tilpasse boligproduksjonen vår deretter, men vi setter ikke alt på vent. Vi har eksempelvis startet opp bygging på Ulven i Oslo og på Ladebyhagen i Trondheim uten forhåndssalg. Og vi bygger 60 leiligheter i Täby kommune like utenfor Stockholm. Det er fordi vi tror at det vil være behov og etterspørsel etter disse boligene da de står ferdige om et par år. Det er en fare for at det vil bli ferdigstilt for få nye boliger i 2025 og 2026, derfor prøver vi å opprettholde en kontinuitet i boligbyggingen vår - innenfor forsvarlige rammer, sier Siraj, og poengterer at OBOS er den aktøren i Norden som byggestartet flest boliger i fjor.

OBOS melder også at boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart, som gjør inngangen på boligmarkedet enklere for flere grupper, har vist seg å være svært etterspurt også i 2023. I året som gikk var 245 av boligsalgene enten med Deleie eller Bostart.