OBOS-prisene opp

OBOS-prisene steg med 6,1 prosent i januar. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte boliger i OBOS-tilknyttede borettslag var i januar 35 081 kroner.

– Pristigningen var overraskende høy og viser at det er et sug etter boliger i markedet. Fordi få prosjekter ble igangsatt under finanskrisen, var antallet ferdigstilte boliger i Oslo lavt i fjor. Når det samtidig er få bruktboliger for salg, så blir etterspørselen stor, sier konsernsjef Martin Mæland.

I januar ble det omsatt 410 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag mot 319 boliger i januar 2010.

– Våre meglere forteller at flertallet av boligene som ble solgt i januar ble solgt godt over prisantydning, sier Mæland.

Les mer her