–  OBOS-prisene pleier å stige i mars, og det gjorde de i år også, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

–  OBOS-prisene pleier å stige i mars, og det gjorde de i år også, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Hans Fredrik Asbjørnsen, © Hans Fredrik Asbjørnsen

OBOS-prisene opp 2,3 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 2,3 prosent fra februar til mars i år. På landsbasis gikk prisene opp med 2 prosent.  

–  OBOS-prisene pleier å stige i mars, og det gjorde de i år også. Økningen var sterkere enn det historiske snittet for mars. Vi kan dermed konstatere at 2024 har startet med betydelig vekst i boligprisene. Vi regnet med at prisene skulle stige, men en oppgang på 7,7 prosent hittil i år i hovedstaden og 7,8 prosent på landsbasis var mer enn ventet – gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

Hun tror det lave nyboligtilbudet kan ha bidratt til økt etterspørsel i bruktmarkedet. Hun peker også på stemningsskiftet som kom etter at Norges Bank signaliserte at rentetoppen trolig er nådd.

OBOS melder at i snitt har prisene i Oslo økt 1,2 prosent i mars i perioden 2004-2023. Marsmåneder med påske har hatt en prisvekst på 1,1 prosent i snitt i samme periode. De tolv siste månedene har prisene i Oslo steget 1,8 prosent.    På landsbasis har prisene steget 2,3 prosent de tolv siste månedene.    

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 80.186 kroner i Oslo i mars, og 69.149 kroner på landsbasis.   

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.  

– Det ble solgt færre OBOS-boliger i mars i år enn i mars 2023, noe som må ses i lys av at påsken i år var i denne måneden. Men aktiviteten var også lavere enn i mars 2018, som var forrige gang mye av påsken falt i mars, heter det videre i meldingen.

Bruk av forkjøpsretten holdt seg høy i mars (32 prosent), men var litt lavere enn i februar (33,9 prosent). Hittil i år har den vært på 31,6 prosent i snitt, mot 28,5 prosent i samme periode i fjor. Monsvold mener dette viser at det har vært bra fart i markedet for brukte OBOS-boliger i hovedstaden i starten av året.

OBSO peker på flere forhold som taler for at boligprisene vil ta seg videre opp i år.

– Vi kan vente ett til to rentekutt, reallønnsvekst og godt arbeidsmarked. Samtidig tror flere husholdninger at boligprisene skal stige framover. Hvor sterk prisveksten blir, vil avhenge av boligtilbudet. Jokeren er om det kommer et stort vårslipp av bruktboliger. Det kan bremse prisveksten fram mot sommeren. Utover høsten tror vi prisutviklingen blir sterkere enn normalt. Det vil si at prisene stiger sesongjustert, i hvert fall hvis det første rentekuttet kommer i september, sier hun.