OBOS har kjøpt eiendommen som ligger mellom de tre høyhusene og Ullevål sykehus. Det står i dag et eldre kontorbygg på tomten. Dette skal rives og erstattes med et nytt boligprosjekt. Foto: Nyebilder
OBOS har kjøpt eiendommen som ligger mellom de tre høyhusene og Ullevål sykehus. Det står i dag et eldre kontorbygg på tomten. Dette skal rives og erstattes med et nytt boligprosjekt. Foto: Nyebilder

OBOS kjøper tomt ved Ullevål sykehus - skal bygge 160 boliger

OBOS har kjøpt en nesten åtte mål stor tomt ved Ullevål sykehus, og åper å bygge 160 boliger der fra 2028.

Tomten ligger mellom sykehuset og Ullevål Hageby, i et område som står foran omfattende byutvikling de kommende årene. Tomten ble nylig kjøpt fra selskapet Røa Invest Næring.

Men først skal eiendommen detaljreguleres. Det gamle kontorbygget på tomten er leid ut til Universitet i Oslo fram til utgangen av 2026. Da skal bygget rives og erstattes med et nytt boligprosjekt, skriver OBOS i en pressemelding.

Det betyr at byggingen kan komme i gang i 2028. De første beboerne kan flytte inn i 2030, hvis alt går etter planen.

– Vi er helt i startfasen av prosjektet. Det eneste som er sikkert er at vi skal utvikle et bærekraftig, spennende og godt boligprosjekt som passer inn i strøket. Dette skal skje i tett samarbeid med medlemmene våre, nabolaget og kommunen. Vi er ivrige på å komme i gang, og vil starte reguleringsarbeidet til høsten, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS i meldingen.

Kristin Jarmund Arkitekter har tidligere tegnet et forslag til hvordan tomten kan bebygges med rundt 160 boliger fordelt på blant annet tre punkthus.

Plan- og bygningsetaten har i tidligere reguleringsprosesser for tomten uttalt at de ønsker at det bygges punkthus på eiendommen.