OBOS Living Lab på Vollebekk i Oslo. Illustrasjon: OBOS

OBOS bygger testlab for fremtidens boliger

OBOS Living Lab skal gi nye svar om fremtidens boliger basert på beboerne selv.

OBOS Living Lab på Vollebekk i Oslo skal bli et levende laboratorium for fremtidens boliger, med beboeren i sentrum. Her skal 36 leiligheter fylles med nye ideer, konsepter og løsninger, skiver OBOS i en pressemelding denne sommeren.

Raskt voksende byer, knapphet på arealer og et stort behov for bærekraftige løsninger

– Vi ønsker å teste ut nye løsninger i et virkelig miljø, og testlaben gir oss en unik mulighet til dette. Her vil leietakerne bidra med erfaringer underveis og delta i forskningsprosjektene, sier prosjektleder Ingemund Skålnes i OBOS.

De første beboerne flytter inn når bygget står ferdig i 2021.

Bygningen skal, ifølge pressemeldingen, være fleksibel med mulighet til å enkelt skifte ut tekniske løsninger eller endre planløsninger underveis. Det vil også installeres sensorer som blant annet kan måle lys- og luftkvalitet, temperatur og støy. Gjennom kontinuerlig datainnsamling fra sensorer håper OBOS å lære mer om hvordan bygningen fungerer og hvilken påvirkning beboerne har.

I OBOS Living Lab vil bedrifter få muligheten til å prøve ut nye ideer og produkter.

– Vi er nå i en innledende fase for å finne ut hvilke temaer og problemstillinger vi skal se nærmere på. Gjennom samarbeid med bransjen og forskningsmiljøene ønsker vi å finne de gode løsningene for folk. Erfaringene vi tar med oss vil påvirke hvordan vi bygger boliger i fremtiden, sier Skålnes i pressemeldingen.