Slik blir det åtte-etasjes høye tilbygget ved Scandic Hotel Hamar. Ø.M. Fjeld skal stå for byggingen. Illustrasjon: Oslo Works

Ø.M. Fjeld skal bygge hotell på Hamar

Scandic Hotel Hamar skal utvides for cirka 120 millioner, eksklusiv mva.

Scandic Hotel Hamar har allerede 239 rom, men trenger ytterligere 69 rom, samt ny restaurant og moderne konferanselokaler fordelt på åtte etasjer.

Ø.M. Fjeld skal stå for byggingen.

– Dette blir et spennende prosjekt å ta fatt på, og vi er svært glade for at byggherren har valgt oss som totalentreprenør, sier regionleder Thomas Rostøl i Ø.M. Fjeld Hamar i en pressemelding.

Sammen med byggherre Utstillingsplassen AS signerte nylig entreprenøren kontrakten til en verdi av cirka 120 millioner kroner, eks. mva.

Oppdraget omfatter både oppføring av nybygg og renovering av eksisterende bygg. Nybygget på tilsammen 3.500 kvm skal kobles sammen med den eksisterende delen, og det innebærer også at den karakteristiske fasaden, på folkemunne omtalt som «sukkerbiten», vil bli renovert og modernisert.

I tillegg skal den eksisterende kjelleren bygges om til parkeringskjeller med ny nedkjøringsrampe.

Da Scandic Hotel Hamar sto ferdig i 1990, kunne de første gjestene fordeles på 126 rom. I 2006 ble bygget utvidet med en ny fløy og ytterligere 113 rom.

Nå ønsker Utstillingsplassen Eiendom enda en utvidelse, og denne gangen skal det settes opp et helt nytt tilbygg over åtte etasjer.

Første og andre etasje skal gi plass til ny resepsjon, restaurant og møtelokaler, mens det på plan 3-7 skal bygges i alt 69 nye hotellrom. Helt øverst, på plan åtte, blir det bygget en konferanseareal med utsikt over store deler av Hamar og Mjøsa.

Etter ombyggingen vil kapasiteten ved Scandic Hamar være 302 rom.

– Prosjektet skal gjennomføres i to faser, der den første fasen omfatter tilbygg, garasjekjeller og modernisering av eksisterende fasader og bytte av vinduer. Den andre fasen vil bestå av ombygging av dagens resepsjon og restaurant, samt utomhusarbeider, opplyser Rostøl, og legger til at byggetiden er anslått til 17 måneder. Oppstart vil skje straks igangsettelsestillatelse foreligger.

Byggekontrakten mellom Ø.M. Fjeld og Utstillingsplassen ble nylig signert. Fra venstre: prosjektleder Simen Folstad Løkken, regionleder Thomas Rostøl, markeds- og kalkylesjef Kjetil Dobloug og administrerende direktør Tron Sanderud i Utstillingsplassen AS.