ØMF Hamar har startet rehabiliteringen av 2.000 kvadratmeter i Storgata 10 i Gjøvik sentrum.
ØMF Hamar har startet rehabiliteringen av 2.000 kvadratmeter i Storgata 10 i Gjøvik sentrum.

Ø.M. Fjeld rehabiliterer på Gjøvik

Ø.M. Fjeld har fått oppdraget med å rehabilitere deler av Storgata 10 i Gjøvik sentrum.

Byggherre er Storgata 10 AS (Mjøsen Eiendom AS) og kontrakten har en verdi på 40 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift, opplyser Ø.M. Fjeld i en melding.

Oppdraget omfatter rehabilitering av cirka 2.000 kvadratmeter i eksisterende bygård. Entreprenøren skal rive bygget innvendig og i sin helhet etablere nye tekniske anlegg innen rør- og sanitær, luftbehandlingsanlegg og elektro.

I kontrakten inngår også bygningsmessig oppgradering av alle innvendige overflater med nye vegger, himlinger og gulv, samt etterisolering og påforing av yttervegger og utskifting av vinduer, opplyser Ø.M. Fjeld.

Lokalene tilpasses nye leietakeres behov (Innlandet Tannklinikk, Bufetat, og Aneo). Leietakerne har ulike behov i forhold til lydkrav, konfidensialitet og skjerming mot stråling som gjør at både bygningsmessige tiltak og tekniske anlegg i stor grad må detaljeres grundig for oppnåelse av den enkeltes krav og bruk av lokalene, står det i meldingen.

RAM arkitektur AS er prosjektets arkitekt og DRIV Prosjektstyring AS har ansvaret for bygge- og prosjektledelse på vegne av byggherren.

Ø.M. Fjeld startet arbeidet i januar 2023 og overlevering til byggherre og leietakere skjer 1. september i år.