Ø.M. Fjeld og OBOS Nye Hjem skal bygge 38 leiligheter i Brumunddal

 Ø.M. Fjeld er valgt til totalentreprenør for byggingen av Industrigata 20 i Brumunddal. Oppdraget utføres for OBOS Nye Hjem, og innebærer at 38 leiligheter skal ferdigstilles innen høsten/vinteren 2019

De nye boligene i sentrum av Brumunddal skal fordeles på to bygg med henholdsvis 34 og fire leiligheter. Hovedbygget skal bygges i fire etasjer med felles parkeringskjeller og boder i underetasjen. Bæresystemet er prosjektert med plasstøpte plattendekker som etasjeskillere og bærende betongvegger som suppleres med stålkonstruksjoner i gavlvegger. Det andre bygget vil inneholde fire leiligheter fordelt på 2 etasjer, og bygges på samme måte som hovedbygg. De fleste leilighetene får inngang fra svalgang, og suppleres med innglassede balkonger på motsatt side. Det samlede byggearealet blir på 5.500 kvadretmeter.

– Vi har tro på markedet for sentrumsnære boliger i Brumunddal, og legger også vekt på erfaringene fra prosjektet Elvegata, som viste oss at det er god interesse for denne typen boliger i dette området, sier prosjektdirektør Knut Erik Manstad i OBOS Nye Hjem, som viser til tidligere samarbeidsprosjekter når han begrunner valget av Ø.M. Fjeld som totalentreprenør.

– Vi har erfaring med Ø.M. Fjeld som en dyktig og seriøs aktør. I tillegg er den lokale forankringen et poeng for oss. De har god kjennskap til området og markedet, og i utviklingen av de beste løsningene er dette naturligvis verdifullt, sier Manstad.

– Vi gleder oss til å gå løs på dette prosjektet. Vi har nettopp avsluttet boligprosjektet Glassberget på Hamar i samarbeid med OBOS Nye Hjem. Her har det meste gått etter planen, og vi har opplevd OBOS Nye Hjem som en særdeles profesjonell, løsningsorientert og ryddig samarbeidspartner og byggherre, sier Ø.M. Fjelds prosjektleder André Olsen Lianger, som også satt i førersetet for byggingen av Glassberget. Han får på ny med seg anleggsleder Tommy Kristiansen og formann Tommy Alexander Lund i lederteamet.

Den 14. august kom avropet, og nå starter arbeidet med utgraving og massefjerning. Ifølge Olsen Lianger vil denne delen av jobben være nokså omfattende, ettersom det både skal graves ut til p-kjeller og en del av massene er forurenset.