Når Sagabyenstår ferdig i 2023/2024 vil Ø.M. Fjeld til sammen ha bygget 90.000 kvadratmeter fordelt på 676 leiligheter og næringslokaler i den nye bydelen på Jessheim. Foto: Espen Solli/Ø.M. Fjeld
Når Sagabyenstår ferdig i 2023/2024 vil Ø.M. Fjeld til sammen ha bygget 90.000 kvadratmeter fordelt på 676 leiligheter og næringslokaler i den nye bydelen på Jessheim. Foto: Espen Solli/Ø.M. Fjeld

Ø.M. Fjeld fullfører ny bydel på Jessheim

Ø.M.Fjeld har inngått kontrakt om bygging av Saga Terrasse trinn fire. Dette er siste etappe i Sagabyen.

Når arbeidene avsluttes i 2023/2024 vil Ø.M. Fjeld til sammen ha bygget 90.000 kvadratmeter fordelt på 676 leiligheter og næringslokaler i den nye bydelen på Jessheim, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Det er selskapet Jessheim Byutvikling som er byggherre, og det selskapet er igjen eid 50-50 av Bane Nor Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling.

Foruten Saga Terrasse består Sagabyen også av enhetene Saga Senter og Saga Atrium. Saga Terrasse trinn 1 og 2 ble ferdigstilt i 2020, mens trinn 3 er under bygging nå. Arbeidene med trinn 4 starter etter planen i januar 2022.

Byggetrinnet vil omfatte 180 leiligheter fordelt på fire åtte-etasjers bygningerover p-kjeller og 3 næringslokaler.

–Når alt står ferdig en gang i 2023/2024, har vi tilsammen bygget 676 leiligheter fordelt på 13ulike bygninger. De aller første arbeidene startet i 2010, så man kan trygt si at vi gjennom en lang periode har satt vårt preg på den nye bydelen, som i antall enheter og beboere allerede er større enn mange norske tettsteder, sier regionleder Ole Johan Krog i Ø.M. Fjeld, region Romerike i meldingen.