Ø.M. Fjeld skal demontere og gjenoppbygge den eldste av de to hallene i Rykkinnhallen for Bærum kommune. Den nye hallen vil bli oppført i massivtre. Illustrasjon: White Arkitekter.
Ø.M. Fjeld skal demontere og gjenoppbygge den eldste av de to hallene i Rykkinnhallen for Bærum kommune. Den nye hallen vil bli oppført i massivtre. Illustrasjon: White Arkitekter.

Ø.M. Fjeld bygger flerbrukshall

Ø.M. Fjeld signerte nylig en totalentreprisekontrakt på bygging av ny flerbrukshall for Bærum kommune.

Rykkinnhallen i Bærum består i dag av to haller. Hall B ble oppført i 1974, mens hall A og et tilhørende mellombygg, sto ferdig i 1993. Kontrakten med Ø.M. Fjeld omfatter blant annet demontering og gjenoppbygging av hall B, samt rehabilitering av garderobeanlegget i mellombygget. 

Den nye hallen skal utføres i massivtre, og er planlagt som en flerbrukshall i håndballbanestørrelse på 1.500 kvadratmeter, opplyser Ø.M. Fjeld i en pressemelding.

– Nå har vi nokså nylig ferdigstilt Haugsbygd Arena for Ringerike kommune, og vi tar selvsagt med oss de positive erfaringene herfra. Ø.M. Fjeld har de siste årene høstet god erfaring med oppføring av flerbrukshaller og massivtrebygg, og vi er selvsagt godt fornøyde med at byggherre Bærum Kommune Eiendom vil fortsette samarbeidet med oss på enda et prosjekt, sier daglig leder Ole Einar Rongved i ØMF Asker Ringerike.

Byggearbeidene ved Rykkinnhallen er kostnadsberegnet til rundt 70 millioner kroner uten merverdiavgift, med planlagt oppstart i april 2024.

Den nye hallen skal være ferdigstilt i mai 2025, og etter ett års prøvedrift vil det tekniske anlegget bli overlevert i mai 2026, skriver Ø.M. Fjeld.