Bygg og anlegg, økonomi og ledelse og planfag er ifølge Tekna bransjene der flest nyutdannete teknologer og realister har fått jobb.  Illustrasjonsfoto. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Nyutdannede teknologer og realister går rett ut i jobb - bygg og anlegg er spesielt populært

Arbeidsmarkedet for nyutdannede teknologer og realister er svært godt, viser en fersk Tekna-undersøkelse. Bygg og anlegg er blant bransjene der flest har fått jobb.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2019 viser at over 90 prosent av de nyutdannede er i jobb fem måneder etter avsluttede studier.

De fleste hadde jobben i boks før studiene var avsluttet.

Antallet som rapporterte at de var ledige var under syv prosent, mens to prosent valgte å gå videre med studier.

Bygg og anlegg, økonomi og ledelse og planfag er ifølge Tekna bransjene der flest nyutdannede har fått jobb.

– Bygg og planfag i vinden

96 prosent av respondentene i disse bransjene svarte at de var i arbeid fem måneder etter studieslutt. For IKT var tallet 95 prosent. Biologi har den laveste andelen, med 77 prosent i arbeid.

– Tallene er generelt gode for alle bransjene, men det er klart at bransjer som bygg, planfag og ikt er i vinden. Innen ikt venter vi en enda større etterspørsel i årene som kommer. Digitaliseringen skyter fart, og vi trenger stadig mer kompetanse på ikt og på ikt-sikkerhet, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding.

Flere enn syv av ti fikk jobb under studiene

Hele 72 prosent av respondentene rapporterte at de fikk jobb mens de studerte.

– Det er et tegn på at det er hard konkurranse mellom virksomhetene om de beste kandidatene når rekrutteringen starter tidlig. Det er positivt at våre unge er ettertraktet, men de må passe på at de ikke signerer kontrakter som ikke er kvalitetssikret, sier Randeberg.

Ledighetstallene nærmer seg nå nivået fra før oljekrisen, da ledigheten fem måneder etter studieslutt lå på fem prosent.

Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet.

Privat mest ettertraktet

Privat sektor er den mest foretrukne sektoren blant de nyutdannete.

Hele 66 prosent av respondentene mente dette var den sektoren de helst ønsket å jobbe i.

Åtte prosent rapporterte at de foretrakk jobb i staten, mens to prosent hadde kommunesektor som sitt primærønske.

24 prosent hadde ingen preferanse.

Flere menn ønsker seg til privat sektor enn kvinner. 71 prosent av mennene hadde privat sektor som det foretrukne, mens 55 prosent av kvinnene svarte det samme.