Illustrasjon på hvordan verktøyet synliggjør støy. Illustrasjonsfoto: NORCE
Illustrasjon på hvordan verktøyet synliggjør støy. Illustrasjonsfoto: NORCE

Nytt verktøy visualiserer støyfaktorer i BIM

I utgangspunktet er støy en usynlig risikofaktor. Derfor jobbes det nå for et verktøy som skal kunne visualisere støykilder