Prosjektgruppen "Grønn VVS". Bak fra venstre: Stein Stoknes (Futurebuilt), Kristian Strømmen (KLP Eiendom), Charlotte Henriksen (Swegon), Camilla Mulstad (Swegon), Sigurd Haugli (Swegon), Anders Liaøy (Multiconsult), Simon Utstøl (Multiconsult), Christian Steneng (Multiconsult), Thor Lexow (VKE), Espen Rønning (VKE), Kjetil Løften (Pipelife) Foran fra venstre: Jennifer Lamson (Höegh Eiendom), Ann Karina Lassen (OsloMet), Peter Schild (OsloMet), Anna Marwig (Multiconsult), Svein Ole Grøsland ( Armaturjonsson), Arnkell Petersen (Multiconsult/NMBU)
Prosjektgruppen "Grønn VVS". Bak fra venstre: Stein Stoknes (Futurebuilt), Kristian Strømmen (KLP Eiendom), Charlotte Henriksen (Swegon), Camilla Mulstad (Swegon), Sigurd Haugli (Swegon), Anders Liaøy (Multiconsult), Simon Utstøl (Multiconsult), Christian Steneng (Multiconsult), Thor Lexow (VKE), Espen Rønning (VKE), Kjetil Løften (Pipelife) Foran fra venstre: Jennifer Lamson (Höegh Eiendom), Ann Karina Lassen (OsloMet), Peter Schild (OsloMet), Anna Marwig (Multiconsult), Svein Ole Grøsland ( Armaturjonsson), Arnkell Petersen (Multiconsult/NMBU)

Nytt verktøy tallfester klimagassutslipp fra VVS-installasjoner

Forskningsprosjektet «Grønn VVS», et prosjekt i regi av Forskningsrådet, jobber med å finne mer klimavennlige måter å designe og bygge VVS-anlegg. Nå har de utviklet et verktøy som tallfester klimagassutslipp fra VVS-installasjoner

Forskningsrådet har engasjert en prosjektgruppe ledet av Multiconsult for å gjennomføre prosjektet. I første av totalt fire arbeidspakker har prosjektgruppen ifølge en pressemelding utviklet og programmert et verktøy som muliggjør kvantifisering av klimagassutslipp knyttet til materialer fra VVS-installasjoner.

– Verktøyet gjør at vi kan beregne og visualisere klimagassutslippet direkte i Revit, noe som muliggjør at VVS-rådgiveren direkte ser hva som har størst påvirkning, forteller Anna Marwig, prosjektleder for prosjektet, i meldingen.

Ny kunnskap

Prosjektet har kartlagt tilgjengelig forskning som viser at VVS-installasjoner står for minst 20 prosent av det totale klimagassutslippet i bygg. En stor grunn til dette er at VVS-installasjoner har kort levetid og må skiftes ut flere ganger i løpet av byggets livsløp.

Kunnskapsgrunnlaget og verktøyet gjør at prosjektet nå kan sammenligne systemløsninger og VVS-installasjoner med hensyn på miljø.

Flere samarbeidspartnere

– Vi står overfor et paradigmeskifte, der VVS-bransjen må komme på banen. Miljø vil være en avgjørende faktor ved valg av komponenter og systemer framover og bransjen er helt nødt til å tenke nytt, sier Anna Marwig.

Forskningsprosjektet er godt forankret i VVS-bransjen med samarbeidspartnerne som KLP Eiendom, Höegh Eiendom, GK Inneklima, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet. I tillegg er Futurebuilt og VKE med i en referansegruppe.