Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt omtaler vedtaket som et tidsskille for likestillingsarbeidet i næringslivet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt omtaler vedtaket som et tidsskille for likestillingsarbeidet i næringslivet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nytt vedtak skal sikre kjønnsbalanse i styrer

Flertallet i Stortingets næringskomité har blitt enige om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret.

De siste 20 årene har kvinneandelen i norske styrer i private selskaper gått fra 15 prosent til 20 prosent.

– Det går altfor sakte, så her trengs det kraftigere lut, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Anniken Huitfeldt, i en pressemelding.

Forslaget fra regjeringen, som nå får støtte fra samtlige partier bortsett fra Frp, er utarbeidet i samarbeid med NHO og LO.

Reglene vil gradvis bli innført allerede fra neste år, og etter hvert vil de omfatte rundt 20.000 selskaper.

Lovendringene skal gjelde for større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag, men det er foreslått en avgrensing til virksomheter med flere enn 30 ansatte eller over 50 millioner kroner i samlede driftsinntekter.

– Dette er et forslag som bidrar til mer byråkrati og økte kostnader for mange tusen små- og mellomstore bedrifter, derfor kan ikke vi støtte dette, sier næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet.

Partiet mener regjeringen og stortingsflertallet heller burde konsentrere seg om å redusere kostnadene for bedriftene fremfor å legge nye krav på bordet i en krevende tid.

Sivert Bjørnstad (Frp) støtter ikke stortingsvedtaket for å styrke kjønnsbalansen i mellomstore og store selskaper. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sivert Bjørnstad (Frp) støtter ikke stortingsvedtaket for å styrke kjønnsbalansen i mellomstore og store selskaper. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB