Vraket av ubåten fra andre verdenskrig ble funnet i 2003, og det ble klart at ubåten blant annet hadde 67 tonn flytende kvikksølv om bord, lagret på stålflasker. Foto: Kystverket / NTB scanpix

Nytt utvalg skal vurdere Fedje-ubåten

Det blir ingen tildekking av ubåten utenfor Fedje i Nordhordland verken i år eller neste år, opplyser samferdselsministeren. Et utvalg skal vurdere saken på ny.

Ifølge Bergens Tidende har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bestemt seg for å sette en strek over den gjeldende planen om å legge en fylling over vraket. Dermed kan det ende med at den likevel blir hevet, skriver avisa.

Engstelige

– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i den gamle ubåten på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre med ubåten, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

– Vi setter derfor nå ned dette utvalget som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, legger han til.

Funnet i 2003

Vraket av ubåten fra andre verdenskrig ble funnet i 2003, og det ble klart at ubåten blant annet hadde 67 tonn flytende kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.

Utvalget skal se på om det nå finnes ny teknologi som kan tas i bruk, og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet, opplyser Samferdselsdepartementet. Et viktig tema vil bli å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Rapporten skal være klar innen 1. november 2021.