Tone Tellevik Dahl er valgt inn som ny styreleder i Eier- og forvalterforumet. Foto: Sturlason - Oslo kommune

Tone Tellevik Dahl er valgt inn som ny styreleder i Eier- og forvalterforumet. Foto: Sturlason - Oslo kommune

Nytt styre til Eier- og forvalterforumet

Eier- og forvalterforumets (EFF) organisasjoner representerer de som eier og forvalter private og offentlige næringsbygg og boliger i Norge. I forbindelse med årsmøtet og konstituerende styremøte har forumet fått ny ledelse. Tidligere nestleder Tone Tellevik Dahl fra Norsk Eiendom er valgt som ny leder.

Bård Folke Fredriksen i NBBL er valgt til nestleder. Øvrige styremedlemmer er Hildegunn Bjerke fra Finans Norge, Jarle Kvalvik fra Statsbygg og Kirsti Kierulf (ny) fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Bård Folke Fredriksen, adm.dir. NBBL

Bård Folke Fredriksen, adm.dir. NBBL

– Forumet representerer omtrent alle som eier og forvalter bygg og boliger i Norge i dag. Med oss har myndighetene et felles talerør for både private og offentlige byggeiere og bestillere. Det har hittil vist seg å være nyttig både knyttet til forenkling, standardisering og regelutviklingsarbeid. Jeg ser frem til å fortsette det gode samarbeidet internt i foreningen og sammen med myndighetene, i den nye rollen jeg nå har fått, sier Tone Tellevik Dahl i en pressemelding.

EFF ble opprettet av DiBK i 2013 for å samle eier- og forvalterorganisasjonene i dialogen med Direktoratet.

– Forumet tok selv over ledelsen i 2016. EFF har som mål å sette dagsorden i eierpolitiske spørsmål. EFF har etablert et eget PBL-forum der eierne møter leverandørenes organisasjoner for å drøfte utfordringer og foreslå forbedringer av plan- og bygningsloven. Forumet er også representert i Standard Norge med flere representanter i sektorstyret, heter det videre i meldingen.

Forumet feirer i år sine første ti år i drift.

Forumet har følgende medlemmer: Norsk Kommunalteknisk Forening, Norsk Eiendom, Finans Norge, NBBL, Huseierne, Helse Sør-Øst, Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), Kirkes Arbeidsgiverorganisasjon, Norges bygg- og eiendomsforening, Statsbygg, Forsvarsbygg og DiBK. EFF kjøper sekretariatstjenester fra Norsk Kommunalteknisk Forening, og daglig leder i forumet er Fredrik Horjen.