Her er det nye styret. F.v: Osmund Skorge, Kristin Lysebo, Atle Sørensen, Eilif Hjelseth, Marianne Åvik Bråten, Christian Hofmeier, Kjell Ivar Bakkmoen og Aleksander Bjaaland. Foto: BuildingSMART Norge

Her er det nye styret. F.v: Osmund Skorge, Kristin Lysebo, Atle Sørensen, Eilif Hjelseth, Marianne Åvik Bråten, Christian Hofmeier, Kjell Ivar Bakkmoen og Aleksander Bjaaland. Foto: BuildingSMART Norge

Nytt styre i buildingSMART Norge

BuildingSMART Norge gjennomførte torsdag 11. april sitt årsmøte, og det nye styret ble valgt inn.

– Valgkomiteens innstilling fokuserte på kontinuitet. Bare ett styremedlem ble skiftet ut, heter det i en melding fra organisasjonen. Styret ble økt med Marianne Åvik Bråten, fagsjef i EBA.

– Jeg ser frem til nok et spennende år. Det er en fin bredde i erfaring og kompetanse blant styremedlemmene og medlemsmassen er godt representert. Det er også gledelig å få Marianne Bråten fra EBA med oss som nytt styremedlem i det viktige arbeidet som står foran oss med tilrettelegging for digitalisering av bygg- og anleggsbransjen, sier Osmund Skorge, avdelingsdirektør i Statsbygg og gjenvalgt styreleder i buildingSMART Norge, i meldingen.

– Vi har kommet langt med digitalisering, men det er fortsatt en vei og gå og vårt mål i EBA er å sørge for at alle går i samme retning. Jeg tror åpenBIM og buildingSMART er en viktig brikke på veien og ser frem til å bidra med det vi har inn i styret i buildingSMART Norge, sier Marianne Åvik Bråten, fagsjef i EBA og nytt styremedlem.

Det nye styret er sammensatt av: Osmund Skorge, Styreleder fra Statsbygg, Kristin Lysebo, styremedlem fra Bane NOR, Atle Sørensen, styremedlem fra Sweco, Eilif Hjelseth, styremedlem fra NTNU, Marianne Åvik Bråten, styremedlem fra EBA, Christian Hofmeier, styremedlem fra Arkitektbedriftene, Kjell Ivar Bakkmoen, 1. vara fra DigitalMedBIM, Aleksander Bjaaland, 2. vara fra Holte og Johannes Meyer-Myklestad, styrets nestleder fra Advokatfirmaet Selmer.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.