Åtte av ti styremedlemmer i Betong Norge (f.v.): Maren Iren Kvia, Nina Skeime Kostøl, Ole Marius Thomassen, Arnt Ove Amdal, Katrine Lyngstad, Tore Mosand, Otto Paulsen og Idar Heskestad. Foto: Betong Norge
Åtte av ti styremedlemmer i Betong Norge (f.v.): Maren Iren Kvia, Nina Skeime Kostøl, Ole Marius Thomassen, Arnt Ove Amdal, Katrine Lyngstad, Tore Mosand, Otto Paulsen og Idar Heskestad. Foto: Betong Norge

Nytt styre i Betong Norge

Betong Norge gjennomførte generalforsamling i Bergen i starten av juni. Her ble det valgt nytt styre for den nyfusjonerte foreningen.

På nyåret fusjonerte Betongfokus, FABEKO og Betong Norge – Betongelementforeningen til en samlet bransjeforening for norsk betongindustri. I en overgangsfase beholdte man tolv styremedlemmer. Under generalforsamlingen den 6. juni, ble det valgt et styre med ti medlemmer.

Det nye styret består av: Tore Mosand, Nordland Betong AS (styreleder), Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg AS (nestleder), Nina Skeime Kostøl, Heidelberg Materials Prefab Norge AS, Maren Iren Kvia, Hå Element AS, Katrine Lyngstad, Spenncon AS, Idar Heskestad, Norsk Spennbetong AS, Lars Arvid Norekvål, Ølen Betong AS, Otto Paulsen, Heidelberg Materials Betong Norge AS, Eric Staurset, Unicon AS, og Ole Marius Thomassen, Jaro AS.

Valgperioden er frem til ordinær generalforsamling i 2025. Valgkomiteens leder, Geir Høybråten understreker at det har vært viktig med en god balanse i sammensetningen mellom tidligere Betongfokus, Fabeko og Betong Norge – Betongelementforeningen.

– I år var vi i den heldige situasjon at alle sittende styremedlemmer tok gjenvalg, og med tanke på den korte tiden de foreløpig har sittet i styre for Betong Norge fant vi det mest fornuftig at de fortsatte et år til. Reduksjonen med to personer fra forrige styre ble gjort ved at et medlem som ikke var fra produksjonsbedrift gikk ut sammen med en som sluttet i bransjen, sier Geir Høybråten som er styremedlem i Loe Betongelementer, i en pressemelding.

– Valgkomiteen mener styre i dag har den riktige kompetanse fra både ferdigbetong- og betongelementprodusenter, samtidig som sammensetningen er god med tanke på geografi, små/store bedrifter, alder og kjønn, påpeker han.

I valgkomiteen satt også Erik Veiby (Nordic Concrete Group), Terje Bakken (Storegga Betong), Randi Skadsem Egeland (Hå Element) og André Venås (Elementpartner).

Etter fusjonen har organisasjonen utarbeidet en ny strategi, samt styrket administrasjonen med en politisk rådgiver. Jørgen Bruserud Elstad har erfaring fra Stortinget, hvor han har jobbet som kommunikasjonsrådgiver og politisk rådgiver for FrPs Stortingsgruppe de siste fem årene.

– Vi gjennomførte en medlemsundersøkelse før jul, hvor medlemmene svarte at de ønsker en sterkere satsning på det politiske arbeidet, både sentralt og lokalt. Ansettelsen av Jørgen er et direkte resultat av dette. Han bidrar med sterk politisk kompetanse, og vi er utrolig glade for å ha han med på laget i arbeidet med større politisk gjennomslag for hele betongindustrien, sier John-Erik Reiersen, daglig leder i Betong Norge i meldingen.